Vårdnad om barn och umgängesrätt

Syftet med vårdnaden om barn är att trygga barnets harmoniska utveckling och välbefinnande i överensstämmelse med barnets individuella behov, önskemål och ålder.

Vårdnaden om barnet skall säkerställa barnets positiva och nära mänskliga relationer, särskilt mellan barnet och båda föräldrarna.

Avtal om vårdnad om barn och umgängesrätt faställs av barnatillsyningsmännen.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Services språk:
Finska
Svenska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Familjerättsenhet, Åbo

För dom som är i behov av hjälp med vårdnad om barn

Tidsbeställning till barnatillsyningsmannen görs via familjerättsenheten på Åbo stads välfärdssektor tfn. (02) 2625 833, kl. 9.00-10.00. Tidsbeställning kan också göras via barn tillsynsmannen enligt barnets efternamn.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 16:00
Telefontid
mån 09:00 - 10:00
tis - tors 13:00 - 14:00
fre 09:00 - 10:00