TIDSBOKNING

Du kan boka vaccintid elektroniskt om du arbetar 

 • i en boendeserviceenhet för ålderstigna
 • i en verksamhetsenhet i anstaltsvården för ålderstigna
 • i vården av covid-19-patienter

Gör så här: 

 1. Boka tid som en riskgrupp.
 2. Fyll i fältet för tilläggsuppgifter med informationen ”vårdpersonal, grupp 1”
 3. När du kommer till vaccineringen: Ta med ett meddelande som du har fått av din närchef med informationen att du hör till vaccinationsförordningens grupp 1.

Boka här: 

Allt om coronavaccinationer

VANLIGA FRÅGOR

VACCINATIONSORDNING  REKOMMENDERAD AV THL

(updaterat 20.4.2021)

Allmänna anvisningar för personal i vårdbranschen 

 • Boosterdosen ges med samma vaccin. Instruktioner angående AstraZeneca är på kommande. 
 • Vaccinintervallet är 12 veckor. 
 • Ta med dig ett meddelande från din närchef, till exempel ett mejl, med dina kommande arbetsuppgifter. Med meddelandet kan du visa att du hör till vaccingruppen. 

Yrkespersonal i vårdbranschen med covid-19-relaterade arbetsuppgifter 

 • I Åbo har yrkespersonalen i vårdbranschen med covid-19-relaterade arbetsuppgifter fått den första vaccindosen. Även boosterdoser har givits. 
 • Vaccinet ges fortfarande alltid när en ny person börjar jobba. Ta i god tid (gärna 3–4 veckor innan du börjar arbeta) kontakt med Åbos coronavaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159, mån-fre kl. 8–14. 

Personal vid enheterna för serviceboende och anstaltsvård för äldre  

 • Personalen vid enheterna för serviceboende och anstaltsvård för äldre har fått den första vaccindosen. Vaccinet har givits både till personal i stadens egna enheter och till personal i privata omsorgsenheter. Även boosterdoser har givits. 
 • Som ny arbetstagare får du vaccinet i din egen hälsostation, det vill säga enligt din hemkommun eller den hälsostation som du har valt. Om din hälsostation är i Åbo kan du ta kontakt med vaccinationsrådgivningen. 

Övrig vårdpersonal och personal i socialvårdens enheter 

 • Vaccinationerna av personalen är på paus enligt de nationella riktlinjerna. Vaccinationerna fortsätter genast då de nationella anvisningarna att återuppta vaccinationerna ges. 

Personal inom hemvården 

 • Vaccinationerna av hemvårdspersonalen är på paus enligt de nationella riktlinjerna. Vaccinationerna fortsätter genast då de nationella anvisningarna att återuppta vaccinationerna ges. 

Studerande i vårdbranschen som ska börja inlärning i arbete 

 • Du som är studerande i vårdbranschen är berättigad till att få coronavaccinet, om du står i beråd att inleda en lång inlärningsperiod i en sådan enhet, som räknas till den första vaccinomgången (äldreomsorgens anstaltsvård, vård av covid-19-patienter). 
 • Om du är osäker på om du är berättigad att få vaccinet, kan du ta kontakt med Åbos vaccinationsrådgivning, tfn 02 266 0159, mån-fre kl. 8–14. 
 • Vaccinet ges i din hemkommuns hälsostation eller i den hälsostation som du har valt.  

Övrig vårdpersonal