Väylä, stödpatrullen för boende

Stödpatrullen för boende

 • Socialarbetare Riku Wallin tfn 040 358 9457
 • Sjukskötare Pauliina Soininen tfn 040 484 1146
 • Socialhandledare Susanna Wesén-Heimo tfn 040 195 4411
 • Erfarenhetsexpert Laura Tiainen tfn 044 795 0009 (telefontid tis-tors kl. 10-12, vid andra tillfällen kontakta via sms)
 • Socialhandledare Ville Palokas tfn 044 907 5509 
 • Socialahandledare och boenderådgivare Ansa Kainulainen tfn 044 753 1049
 • Erfarenhetsexpert och socialahandledare  Jaso Jaakkola tfn 044 907 5511

Sociala medier

Kontakta oss

 • tfn 040 358 9457
  kl. 9-15
 • asumisentukipartio(a)turku.fi
 • Kontaktblankett:
  • Elektronisk kontaktblankett
  • Kontaktblankett i pappersform: kan skickas till de verksamhetsställen som anges på blanketten eller per e-post till ovanstående adress

Dataskydd

Har du obetalda hyror?  Har du utmaningar med ditt boende? Hotas du av vräkning?

Vi erbjuder stöd för att efter behov förebygga bostadslöshet och trygga självständigt boende bland våra kunder i perioder på högst tre månader. Vi arbetar som ett multiprofessionellt team med beaktande av dina individuella behov.

Vårt team består av en sjukskötare, två socialhandledare, en socialarbetare och en erfarenhetsexpert. Vi har ett motiverande arbetssätt och befinner oss där var ditt behov finns. Vår verksamhet är riktad till personer med boendeutmaningar och risk för bostadslöshet. Utmaningarna i anslutning till boendet kan bland annat vara problem med hyresbetalningen och med att få boendet att löpa smidigt.

Du kan bli kund genom att fylla i kontaktblanketten. Du kan också fylla i blanketten på en annan persons vägnar, om du har personens samtycke.

 

Bakgrund

 • Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Åbo stad projektbidrag för utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten för perioden 1.4.2021–30.9.2022. Projektet har förlängts till 31 december 2023.
 • Målgruppen för projektet är åbobor som hotas av bostadslöshet och personer med kortvarigt stödbehov för att trygga självständigt boende.
 • Inom projektet arbetar man multiprofessionellt med ett motiverande arbetssätt. De anställda inom projektet förflyttar sig med låg tröskel enligt kundernas behov.
 • Vi samarbetar intensivt med andra aktörer under planeringen och genomförandet av projektet.