Verkstadsverksamheten

UNGDOMSVERKSTADEN FENDARI

Amiralitetsgatan 6, 20100 Åbo, fendari@turku.fi, öppet må-fre kl 8-15

Rekrytering på svenska, Maria Fuchs (ungdomsarbetare, individuell handledare) tel. 040 4812649, maria.fuchs@turku.fi

Verkstäder: Tekniska verkstadenKreativa verkstaden

Pernovägen 16 A

2240 Åbo

Verkstäder: Startverkstaden

AURAGATAN 16

20100 Åbo (Vimma - De ungas konst- och aktivetshus)

Verkstäder: Kommunikationsverkstaden, DigiPoint projektet

Ungdomsverkstaden Fendaris verksamhet är riktad för Åbobor under 29 år.

Verksamheten är målinriktat och avtalsmässig, och ordnas i tre olika enheter: Auragatan 16 (kommunikationsverkstaden, vägglös verksamhet och DigiPoint-projektet), Pernovägen 16 A (startverkstaden) samt Amiralitetsgatan 6 (kreativa verkstaden och tekniska verkstaden). Arbetshandledningen på verkstäderna är på finska.

Individuell handledning ingår i verkstadsperioden och erbjuds på svenska. Individuella handledaren hjälper den unga med arbetssökning och studier samt med att hitta en lämplig fortsatt inriktning.

Verksamhetsledarna på Fendari är Tara Puhakka tel. 050 5546 144 (arbetshandledning) och Hannele Norkooli tel. 050 5546 124 (individuell handledning, startverkstaden, vägglös)

För att bekanta sig med verkstäderna eller rekrytering på svenska: Maria Fuchs (ungdomsarbetare, individuell handledare) tel. 040 4812649, maria.fuchs@turku.fi

Du som är under 29 år, vill du prova på olika hantverk eller är du i behov av att ha någonting att göra?

På ungdomsverkstäderna kan du prova på

  • snickeri, målning, metallverkstad och fastighetsservicearbeten
  • textil- och hantverksarbeten

Under arbetsdagens gång kan du tillsammans med ungdomsarbetaren och karriärplaneraren fundera på lösningar på vardagens utmaningar. Ta kontakt med oss och kom och bekanta dig med Fendari ungdomsverkstäder.

Lokaliteter

Lokaliteter

Nuorten työpajatoimintaa Vimmassa.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat