Vimmas datasekretessen

De ungas konst- och aktivitetshus Vimmas datasekretessen

www.turku.fi/vimma är en del av webbtjänsten turku.fi. Ytterligare information om datasekretessen och registerbeskrivningarna för turku.fi hittar du på adressen www.turku.fi/sv/information-om-abo/datasekretess.