Talous ja strategia

Turun kaupunkikonsernin johtaminen ja ohjaus perustuu valtuustoryhmien väliseen sopimukseen sekä strategia- ja ohjelmatyöhön.

Talous

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero ja kunnallisveroprosentti vahvistetaan vuosittain. Turun kaupungin vuoden 2021 tuloveroprosentti on 19,50.

Kaupungin taloutta koskevat tiedot löytyvät sivuilta:

Strategia ja kehittäminen

Kaupunkistrategia on vision kaltainen dokumentti, joka kertoo kaupungin pitkän aikavälin tavoitteista sekä arvoista, joihin kaupunki toiminnassaan sitoutuu.

Strategian toimeenpanoa ohjaavat valtuustokausittain sovittava pormestariohjelma ja kaupungin ohjausasiakirjat. Lyhyen aikavälin toiminnan tavoitteet ovat vuosittain sovittavissa toiminta- ja palvelusuunnitelmissa.