Talousarvio

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot tai netto, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut mm. terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut.

Lauta- ja johtokunnat antavat omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion marraskuussa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa sen vuosittain marras-joulukuussa. Valtuuston päätöksen jälkeen lauta- ja johtokunnat tekevät tarvittavat tarkistukset suunnitelmiin, minkä jälkeen talousarvio ja –suunnitelma on valmis.

Turun kaupungin talousarvio 2022 (pdf)
(12.4.2022: päivitetty vastaamaan talousarvion uudelleenjakoa)

Pormestarin talousarvioesitys, esitysmateriaali 1.11.2021 (pdf)

Poliittisten ryhmien neuvottelupohja talousarvioneuvotteluihin (pdf)

Talousarvioesitys 2022

 

Asiasanat: