Talousarvio

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot tai netto, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut mm. terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut.

Lauta- ja johtokunnat antavat omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion marraskuussa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa sen vuosittain marras-joulukuussa. Valtuuston päätöksen jälkeen lauta- ja johtokunnat tekevät tarvittavat tarkistukset suunnitelmiin, minkä jälkeen talousarvio ja –suunnitelma on valmis.

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelma (pdf, päivitetty 16.11.2020)

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys, esitysmateriaali 19.10.2020 (pdf, päivitetty 5.11.2020)

Kaupunginvaltuuston 16.11.2020 hyväksymät talousarviomuutokset (pdf)

Kaupungin nettomenot, talousarvio 2021.

 

Asiasanat: