Talousarvio

Kaupunginvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma neljäksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa sekä pormestariohjelmaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot tai netto, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut mm. kasvatuksen ja opetuksen, vapaa-ajan ja kaupunkiympäristön palvelut. Talousarviosta laadittavaa dokumenttia kutsutaan toimintasuunnitelmaksi.

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2026 taloussuunnitelman valmistelu

Lautakunnat ovat antaneet omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa. Lokakuun alkupuolella on julkaistu kansliapäällikön talousarvioluonnos, joka toimii pormestarin valmistelupohjana. Pormestarin talousarvioesitys julkaistiin 2.11.2022. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota 7.11. ja kaupunginvaltuusto vahvistanee sen 14.11.2022. Valtuuston päätöksen jälkeen lautakunnat tekevät tarvittavat tarkistukset suunnitelmiin, minkä jälkeen talousarvio ja -suunnitelma on valmis.

Pormestarin talousarvioesitys 2023–2026

Vuoden 2023 talousarvion grafiikassa havainnollistetaan Turun kaupungin palvelukokonaisuuksien toiminnan nettomenoja.

Jatkovalmistelun aikataulu:

2.11. Pormestarin talousarvioesitys julkistetaan
7.11. Kaupunginhallituksen käsittely (ah.turku.fi)
14.11. Kaupunginvaltuuston käsittely

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelma

Turun kaupungin talousarvio 2022 (pdf)
(12.4.2022: päivitetty vastaamaan talousarvion uudelleenjakoa)

Turun talousarvioluonnos 2023–2026 (pdf)

Poliittisten ryhmien neuvottelupohja talousarvioneuvotteluihin (pdf)

Asiasanat: