Talousarvio

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot tai netto, joilla tuotetaan kaupunkilaisille peruspalvelut mm. terveys- ja sosiaalipalvelut sekä opetustoimen palvelut.

Lauta- ja johtokunnat antavat omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion marraskuussa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa sen vuosittain marras-joulukuussa. Valtuuston päätöksen jälkeen lauta- ja johtokunnat tekevät tarvittavat tarkistukset suunnitelmiin, minkä jälkeen talousarvio ja –suunnitelma on valmis.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys, esitysmateriaali 19.10.2020 (pdf, päivitetty 5.11.2020)

Kaupunginvaltuuston 16.11.2020 hyväksymät talousarviomuutokset (pdf)

Toimintasuunnitelma 2021 - 2024 (pdf, päivitetty 5.11.2020)

Kaupungin nettomenot, talousarvio 2021.

 

Asiasanat: