Lait, ohjeet ja sopimusehdot

Laskutusosoitteet ja -ohjeet

Ajantasaiset laskutusohjeet löytyvät täältä: https://www.turku.fi/laskuttaminen

Lait

Ohjeet ja sopimusehdot

Rikosrekisteriotteiden toimitukset

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on siirtynyt 18.5.2020 alkaen ottamaan vastaan valittujen tarjoajien/ehdokkaiden toimittamia rikosrekisteriotteita Suomi-fi -palvelun kautta. Ennen hankintasopimusten allekirjoittamista Turun kaupungin on selvitettävä, koskeeko tarjoajaa tai ehdokasta hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksikön on vaadittava valittua tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi, koskeeko sitä laissa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste. Ohje rikosrekisteriotteiden toimittamiseen sähköisesti Suomi.fi -viestillä.

Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset

Hankintayksiköllä on oikeus missä tahansa hankinnan vaiheessa pyytää tarjoajaa toimittamaan soveltuvuusvaatimuksia koskevia tietoja, todistuksia ja selvityksiä. Hankintayksikkö kannustaa Tarjoajaa liittymään sähköiseen tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten tarkastuspalveluun, joka mahdollistaa vaivattoman ja tehokkaan tavan mainittujen selvitysten tarkastamiseen.