Yleisötilaisuuksien maankäyttölupa

Sähköinen tapahtumalupa

Olemme ottaneet sähköisen tapahtumalupahakemuksen käyttöön 3.1.2019.

Kaikkiin ulkoilmatapahtumiin tarvitaan maanomistajan lupa tai maanvuokraajan lupa, jos maa on vuokrattu kaupungilta.

Puistot, kadut ja torit

Jos tilaisuus halutaan järjestää Turun kaupungin omistamalla yleisellä alueella, esimerkiksi puistossa, kadulla tai torilla, lupaa haetaan kaupunkiympäristöalan tonttipalveluista. Luvat kannattaa anoa aina hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Lupien keskimääräinen käsittelyaika on n. 4 viikkoa.

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisestä lupapalvelusta. Siirry lupapalveluun tästä tai mene osoitteeseen www.turku.fi/luvat.

Voit halutessasi hakea lupaa täyttämällä maankäyttölupahakemus (pdf) ja palauttamalla se osoitteeseen

Turun kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus / Tapahtumat
PL 11
20101 Turku

tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi

Lisätietoja maankäyttöluvasta antaa Kaisa Kauma-Laula.

Liikuntapaikat

Ulkoliikuntapaikkojen, kuten urheilukenttien ja uimarantojen, käyttövuoroja haetaan Turun kaupungin liikuntapalvelukeskukselta.

Vuoro varataan liikuntavuorojen hakulomakkeella, ja hakemus tulee toimittaa viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalveluun. Lomakkeen oheen on hyvä liittää kuvaus tapahtuman luonteesta ja selvitys mahdollisesta välineistötarpeesta. Toiveet pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Samalla lomakkeella voi varata myös sisäliikuntapaikkoja tapahtumakäyttöön. Alle 20-vuotilaille varatut vuorot ovat maksuttomia.

Vuoron onnistuneesta varaamisesta lähetetään varaajalle kirjallinen varausvahvistus, joka tulee palauttaa allekirjoitettuna liikuntapalvelukeskukselle. Lähempänä tapahtumaa on hyvä vielä olla yhteydessä liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalveluun, mikäli on kysyttävää varauksesta.

Koulujen pihat

Koulujen pihoilla järjestettäviä tapahtumia varten maankäyttölupaa anotaan kyseisen koulun rehtorilta, jolle toimitetaan vuokraushakemuslomake.

Mainonta julkisilla paikoilla

Myös tilapäistä mainontaa varten on anottava maanomistajalta lupa. Tapahtumaan liittyviä opastuskylttejä kuitenkin saa pystyttää Turun alueella ilman erillistä lupaa. Järjestäjän tulee huolehtia kylttien poiskeräämisestä tapahtuman päätyttyä.

Lisätietoa ulkomainonnasta Turun kaupungin alueella:

Maanteille sijoitettavista opasteista ja mainoksista on ilmoitettava ELY-keskukselle.