Turun kaupungin tapahtumatuki

Hakemuksen toimittaminen

Liitä tapahtumatukianomukseesi

Toimita hakemus liitteineen konsernihallinnon kirjaamoon sähköpostilla osoitteeseen

Viestin otsikoksi tulee laittaa ”Tapahtumatuki”.

Hakemuksen voi lähettää kirjaamoon myös postitse osoitteella

Turun kaupunki
Konsernihallinnon kirjaamo / Tapahtumatuki
PL 355
20101 Turku

Lisätietoa

Lisätietoa tapahtumatuesta antaa yhteysjohtaja Antti Kirkkola.

Turun kaupungilta voi hakea tukea Turussa järjestettäviä suuria yleisötapahtumia varten. Avustusta voi hakea ympäri vuoden, ja avustuspäätöksiä tehdään harkinnan ja määrärahojen puitteissa. Suurtapahtumatuki voi olla joko rahallinen tai kaupungin tarjoama palvelu, esimerkiksi alennus tilavuokrista.

Tapahtumatuki-hakemus kannattaa laatia hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, mielellään jo edellisen vuoden puolella. Näin mahdolliseen avustukseen voidaan varautua myös tulevan vuoden talousarviossa. Hakemusta laatiessa kannattaa huomioida, että kaupunki toivoo tapahtumajärjestäjiltä tiivistä markkinointiyhteistyötä. Lisäksi toiveena on, että tapahtuma toteutetaan Turun kaupungin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tapahtuma-avustuksista päätetään Turun kaupungin konsernihallinnossa.

Tapahtumatuen hakeminen

Tapahtumatukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Turun kaupungille. Hakemukseen liitetään yhteystietolomake. Vain kirjatut hakemukset hyväksytään käsittelyyn.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • täytetty yhteystietolomake (pdf)
  • tapahtuman nimi
  • tapahtuman ajankohta
  • tapahtuman taustaa
  • odotettu kävijämäärä
  • tapahtuman budjetti
  • palvelu tai summa, jota Turun kaupungilta haetaan, ja mihin se tullaan kohdentamaan

Yhteystietolomakkeessa kysytään tietoa siitä, haetaanko tapahtumalle vieraanvaraisuutta tai vastaanottoa. On hyvä huomata, että näitä anotaan erillisellä hakemuksella.

Selvitys tapahtumatuen käytöstä

Tapahtumatuen käytöstä on toimitettava kaupungille selonteko avustuksen saamisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Uutta tukea ei myönnetä ennen kuin mahdollisen aiemman tapahtumatuen selonteko on toimitettu kaupungille ja se on hyväksytty. Mikäli selontekoa ei toimiteta määräaikaan mennessä kaupungilla on oikeus periä takaisin jo myönnetty avustus.