Pop-up-toiminta

Toreilla, puistoissa ja kaupungin aukioilla voi järjestää ravintolaliiketoiminnan lisäksi myös muuta kaupallista ja ei-kaupallista toimintaa, kuten kulttuuri- ja urheilutoimintaa. Pop-up-toiminta on lyhytkestoista, muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Pop-up-toimintaa voi olla esimerkiksi ruoka- ja käsityömyynti. Ruoan valmistuksesta tarjoilusta tai myynnistä on tehtävä ilmoitus ympäristöterveyteen. Pop-up toimintaa voidaan harjoittaa kaupungin puistoissa lähtökohtaisesti ilmoitusmenettelyllä. Tutustu alla oleviin ohjeisiin huolellisesti.

Mitä pop-up-toiminta tarkoittaa?

Pop up tarkoittaa tilapäistä toimintaa tai rakennelmaa katualueella, puistossa, muulla yleisellä alueella tai tontilla. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää toimenpideluvan hakemista tilapäisille rakennelmille, kuten kioskeille, myyntipisteille ja vastaaville kokoontumispaikoille.

Rakennelma ei kuitenkaan edellytä lupaa, mikäli ne kohdistuvat muuhun kuin asemakaavassa, yleiskaavassa tai lailla suojeltuun ympäristöön taikka asemakaavassa, yleiskaavassa tai lailla suojeltuun tai kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaaseen rakennukseen ja rakennelma on sijoitettu Turun kaupungin omistamalle kadulle tai muulle yleiselle alueelle, mikäli ja kaupunki on luovuttanut alueen hallinnan kyseiseen toimintaan, eikä rakennelmaa sijoiteta yli 3 kuukauden ajaksi.

Ilmoitusmenettely

Pop-up toiminnasta ilmoitetaan kaupungille tämän ohjeen mukaisesti.

Löydät myös lisäohjeet ilmoituksen tekoon sekä muita huomioitavia asioita yllä olevasta linkistä.

Kaupallinen "pop-up-toiminta"

Ammattimainen (yrittäjä/y tunnus) liikkuvasta elintarvikehuoneistosta harjoitettava elintarvikkeiden myynti, tarjoilu tai valmistus ei ole pop up-toimintaa, vaikka sitä arkikielessä usein kutsutaan pop-up-toiminnaksi.

Jos sinulla on jo rekisteröity liikkuva elintarvikehuoneisto, tee ilmoitus 4 arkipäivää ennen aiottua toimintaa ympäristöterveyteen. 

Jos sinulla ei ole rekisteröityä liikkuvaa elintarvikehuoneistoa, ole yhteydessä ympäristöterveyteen rekisteröintiä varten.

Yksityishenkilön harjoittama pop-up myynti

Harrastuksenomainen, yksityishenkilön harjoittama pop-up myyntiä, esim. ravintolapäivä, varten et tarvitse lupaa ympäristönterveydeltä, mutta esimerkiksi poliisille saattaa syntyä ilmoitusvelvollisuus.

Lainaa esittelymökki Vanhalla Suurtorilla kesä-heinäkuuksi

Kaupunki toimittaa omia tapahtumamökkejään Vanhalle Suurtorille kesä–heinäkuuksi. Yritykset ja kolmannen sektorin toimijat voivat lainata niitä maksutta käyttöönsä edellyttäen, että toiminta tai myytävät tuotteet sopivat Vanhan Suurtorin alueelle. Valintaraati valitsee Suurtorille sopivat toimijat.

Hae mökkiä avoimella haulla 9.6.2020 mennessä.

Tee hakemus mökin käytöstä ja lähetä se sähköpostitse. Laita hakemukseesi seuraavat tiedot:

 1. Yrityksen, yhteisön tai haltijan nimi
 2. Yhteyshenkilö
 3. Y-tunnus tai henkilötunnus
 4. Katuosoite
 5. Postinumero ja -postitoimipaikka
 6. Ensisijainen puhelinnumero
 7. Sähköposti
 8. Mökin käyttötarkoitus: Mihin toimintaan aiot käyttää mökkiä tai mitä tuotteita aiot myydä mökissä?

Lähetä hakemus sähköpostitse viimeistään 9.6.2020: tuija.alihaanpera@turku.fi

Lisätietoja: Tuija Alihaanperä, 040 627 6945, tuija.alihaanpera@turku.fi

Tapahtumamökkien käytön ehdot

 • Mökin haltija on vastuussa mökeistä sovitun käytön ajan.
 • Mökki palautetaan siivottuna. Kaupunkiympäristötoimiala teettää mökistä loppusiivouksen haltijan laskuun, mikäli haltija ei ole tehnyt loppusiivousta asianmukaisesti.
 • Haltija vastaa mökkiin kohdistuneesta ilkivallasta. Ilkivalta ja siitä aiheutuneet vahingot on ilmoitettava Kaupunkiympäristötoimiala. Korjaus- ja kunnostustöitä ei saa tehdä itsenäisesti ilman, että asiasta on sovittu Kaupunkiympäristötoimiala kanssa. Kaupunkiympäristötoimiala korjauttaa mökin haltijan laskuun, mikäli mökissä ilmenee sen käyttöaikana syntyneitä ilkivallan aiheuttamia vahinkoja.
 • Mökin seiniin ei saa kiinnittää minkäänlaisia rakenteita (lisähyllyjä, ripustimia tms.). Paperisia julisteita tms. voi kiinnittää ohuilla nuppineuloilla, joista ei saa jäädä isoja reikiä seiniin.
 • Kadonneesta avaimesta peritään 10 € / kpl.
 • Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan käräjäoikeudessa.