Taitotiistait

Museoiden työpajat ja kurssit banneri
10.1.–30.5.2023

Taitotiistait

Kevään työpajoissa on monenlaista tekemistä vaihtuvin teemoin, perinteitä kunnioittaen ja niistä uutta luoden. Tervetuloa maksuttomiin työpajoihin Kokeiluverstaalle!

Taitotiistait Kokeiluverstaalla 10.1. alkaen klo 13–17.30

Työpajoissa voi tarttua isompiinkin projekteihin, jos on mahdollisuus osallistua toimintaan säännöllisesti. Vaihtuvien teemojen lisäksi voit myös varata itsellesi kangaspuut ja kutoa mattoa omilla matonkuteilla hintaan 5 €/metri.

Tammikuu: Materiaalien uusiokäyttö. Entisaikaan arvokas materiaali kulutettiin tavalla tai toisella loppuun eikä jätettä syntynyt mistään. Tammikuussa otetaan tästä taidosta opiksi, tehdään vanhasta uutta, muutetaan materiaalin käyttötarkoitusta ja korjataan käyttökelvoton taas kelvolliseksi.

Helmikuu: Vesi ja jää. Ihminen ja maapallo ovat suurimmaksi osaksi vettä. Vedellä on myös suuri merkitys monissa kädentaito- ja kuvataidetekniikoissa. Entä mitä kaikkea vedestä muodostuukaan, kun se jäätyy? Helmikuussa Kokeiluverstaan tekemisissä ja tuotoksissa vedellä on olennainen osuus monella tavalla ja milloin missäkin muodossa.

Maaliskuu: Puu. Suomalaisen kansan ja kulttuurin juuret, runko ja latvat ovat kautta aikain kukoistaneet metsien ja runsaiden puidensa ansiosta. Maaliskuussa Kokeiluverstaan materiaalipankkina ja inspiraation läh-teenä on puu, jota käsitellään niin käyttöesineiden kuin kuvataiteellisinkin näkökulmin.

Huhtikuu: Kuvan kauneus. Elämme miljoonien kuvien aikakautta ja todellisuuden pysähtyminen ja tallentu-minen kuvaan on lähes itsestään selvää, vaikka ensimmäinen valokuva kehitettiin vasta reilu kaksi sataa vuotta sitten. Huhtikuussa Kokeiluverstaalla huomio ja todellisuus kiinnitetään kuviin ja kauneuteen sekä nii-den luomiseen.

Toukokuu: Valo, varjot ja värit. Kesä lähestyy ja valo valtaa yöt ja päivät. Valo kasvattaa ja tekee kaiken näkyväksi. Valosta riippuu niin värit kuin varjotkin. Toukokuussa valo tunkeutuu Kokeiluverstaalle ovista ja varsinkin ikkunoista, ja sen voimalla luodaan uutta vanhoilla keinoilla.

 

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Työpajat ovat maksuttomia.
Kangaspuut omilla maton kuteilla: 5 € / metri.

02 262 0420
Tapahtumapaikka (kaupungin toimipiste): 
Tapahtuman osoite: 
Jaanintie 45, Turku
Tapahtuman FB-sivu: 
Tapahtuman verkkosivusto: 
Tapahtuman Instagram-sivu: