Tapahtumaopastaminen

Tapahtuma- ja
poikkeustilanneopastamisen käsikirja

Tapahtuma- ja poikkeustilanneopastamisen käsikirja on tarkoitettu tapahtumajärjestäjien avuksi, kun he suunnittelevat kävijöiden opastamista tapahtuma-alueelleen,

Tapahtumaopastamisesta lisätietoja antaa

Laadukkaalla ja tehokkaalla opastamisella voidaan lisätä tapahtuman sujuvuutta ja näkyvyyttä. Niin tapahtuman kävijät kuin muut kaupungilla liikkuvat hyötyvät opasteista, joilla tiedotetaan poikkeusjärjestelyistä tapahtuma-alueella ja joilla ohjataan tapahtuman kävijät oikeille reiteille kohti tapahtuma-aluetta. Tapahtumaopasteiden suunniteluun ja toteutukseen on hyvä panostaa. Suunnittelussa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota siihen, miten tapahtuman kävijät halutaan ohjata tapahtumapaikalle, miten tapahtumapaikalle pääsee ja miten mahdolliset poikkeavat liikennejärjestelyt informoidaan.

Väliaikainen opastaminen parantaa

  • turvallisuutta, kun ihmiset liikkuvat oikeilla reiteillä.
  • matkailu- ja tapahtumakaupungin brändiä.
  • siisteyttä, koska päällekkäinen opastaminen ja mainonta vähenee.
  • tehokkuutta, koska reittejä ja opastemalleja voidaan toistaa.
  • kävijän mahdollisuutta keskittyä olennaiseen. 
  • mahdollisuutta käyttää aikaa kaupungilla asiointiin.

Tapahtuma- ja poikkeustilanneopastamisen käsikirja

Tapahtuma- ja poikkeustilanneopastamisen käsikirja (pdf) on tarkoitettu tahoille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat tapahtumia Turussa. Erityisesti se on tarkoitettu tilanteisiin, jossa kaupunkitilassa tarvitaan väliaikaisen opastamisen tehostamista. Tällaisia tilanteita ovat mm. tapahtumien ja muiden poikkeustilanteiden aiheuttamat muutokset liikennejärjestelyissä.

Käsikirja esittelee kaupunkiympäristössä tehtävää väliaikaista tapahtuma- ja poikkeustilanneopastamista pähkinänkuoressa. Julkaisu vastaa mm. kysymyksiin; 

  • Mitä tulee ottaa huomioon tapahtuman opastamista suunnitellessa? 
  • Millaiset ovat yhteistyötahojen rooliajot ja vastuut? 
  • Millaisia väliaikaiset opasteet ovat?

Tapahtuma- ja poikkeustilanteiden opastamista tehdään kokonaisvaltaisella otteella niin, että kävijät huomioidaan yli toimijoiden ja roolijakojen. Opasteet ja kulkemiseen liittyvä informaatio jää kaupungissa kulkijalle lopulta mieleen yhtenä kokonaisuutena ja siksi on tärkeää, että tapahtumaa järjestävät sidosryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä. Kun kokonaisuus on järjestävällä taholla hallussa, voidaan löytämisestä ja kaupungissa liikkumisesta tehdä mutkaton kokemus.