Saavutettavuus

Yhteystietoja

Tapahtuman saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että erilaisille ihmisille tarjotaan mahdollisimman hyvät edellytykset osallistua, esiintyä ja työskennellä tapahtumassa. Saavutettavuus liittyy niin näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen kuin ymmärtämiseenkin.

Vastuullinen tapahtumajärjestäjä ottaa huomioon kaikenlaiset osallistujat ja edistää yhdenvertaisuutta. Tapahtuman saavutettavuutta kehittämällä parannetaan asiakaspalvelua ja mahdollistetaan entistä suuremman ihmisjoukon osallistuminen tapahtumaan. Samalla myös tapahtuman yhteiskunnallinen uskottavuus ja houkuttelevuus paranevat, mikä saattaa edesauttaa esimerkiksi rahoituksen saamista.

Tapahtuman saavutettavuutta voi edistää esimerkiksi mm. kiinnittämällä huomiota tilojen esteettömyyteen, opastukseen sekä viestinnän, hinnoittelun, palveluiden ja asiakaspalvelun saavutettavuuteen. Järjestäjän on hyvä laatia selkeät ohjeet tapahtumapaikalle saapumisesta ja liikenneyhteyksistä sekä julkaista verkossa tietoa tapahtuman saavutettavuudesta.

Linkkejä ja oppaita

Turun kaupunki, eri yhdistykset ja muut toimijat ovat keränneet verkkoon paljon tietoa saavutettavuudesta. Alle on koottu lyhyt luettelo hyödyllisistä linkeistä, joihin kannattaa tutustua tapahtuman saavutettavuutta suunnitellessa.

Turku kaikille -sivustolle on koottu esteettömyystietoa Turun julkisista ja yksityisistä palveluista, esimerkiksi juhlatiloista ja hotelleista.

Kulttuuria kaikille -palvelu edistää osallistumiselle avoimia ja monenlaisia yleisöjä ja tekijöitä huomioivia kulttuuripalveluja. Sivuilta löytyy tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseen.

Muita oppaita ja linkkejä

Hyvä esimerkki saavutettavuuteen panostavista tapahtumista on vuosittain Turussa järjestettävä Ruisrock. Festivaali toteutti vuonna 2012 saavutettavuusprojektin, jonka tarkoituksena oli kehittää tapahtuman saavutettavuutta. Projektin yhteydessä Ruisrock sitoutui kymmeneen saavutettavuuslupaukseen.