Saavutettavuus

Yhteystietoja

Tapahtuman saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että erilaisille ihmisille tarjotaan mahdollisimman hyvät edellytykset osallistua, esiintyä ja työskennellä tapahtumassa. Saavutettavuus liittyy muunmuassa näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen kuin ymmärtämiseenkin.

Vastuullinen tapahtumajärjestäjä ottaa huomioon kaikenlaiset osallistujat ja pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta. Tapahtuman saavutettavuutta kehittämällä parannetaan asiakaspalvelua ja mahdollistetaan entistä suuremman ihmisjoukon osallistuminen tapahtumaan. Samalla myös tapahtuman yhteiskunnallinen uskottavuus ja houkuttelevuus paranevat, mikä saattaa edesauttaa esimerkiksi rahoituksen saamista. Saavutettavuuden turvaaminen on tapahtumajärjestäjälle myös juridinen velvollisuus, sillä lain mukaan vapaa-ajan palveluiden tulee olla yhdenvertaisia. Lisäksi, vaikka saavutettavuutta edistävät toimet olisivatkin välttämättömiä vain pienelle osalle osallistujista, ne lisäävät kuitenkin tapahtuman sujuvuutta, viihtyvyyttä ja turvallisuutta myös yleisesti.

Tapahtuman saavutettavuutta voi edistää esimerkiksi mm. kiinnittämällä huomiota tilojen fyysiseen esteettömyyteen, opastukseen sekä viestinnän, tiedottamisen, hinnoittelun, palveluiden ja asiakaspalvelun saavutettavuuteen. Järjestäjän on hyvä miettiä tapahtuman saavutettavuutta jo suunnitteluvaiheen alusta lähtien ja esimerkiksi laatia selkeät ohjeet tapahtumapaikalle saapumisesta ja liikenneyhteyksistä sekä julkaista verkossa tietoa tapahtuman saavutettavuudesta. Erityisesti esteettömyyttä olisi hyvä pohtia varsinkin tapahtumapaikkaa valitessa. Esteettömyyden suhteen kannattaa myös hyödyntää runsaasti eri tahoja, kuten useita vammaisjärjestöjä, esteettömyysasiamiestä ja vapaaehtoisia, sillä tapahtumapaikkojen omat esteettömyysarviot voivat olla epäluotettavia ja liikuntarajoitteisten osallistujien tarpeet hyvin yksilöllisiä. Erityisen hyvä keino on käydä läpi tapahtumapaikan esteettömyysratkaisut etukäteen paikan päällä asiantuntijan kanssa. Lue lisää saavutettavan tapahtuman järjestämisestä:

Hyvä esimerkki saavutettavuuteen panostavista tapahtumista on vuosittain Turussa järjestettävä Ruisrock. Festivaali toteutti vuonna 2012 saavutettavuusprojektin, jonka tarkoituksena oli kehittää tapahtuman saavutettavuutta. Projektin yhteydessä Ruisrock sitoutui kymmeneen saavutettavuuslupaukseen. Festivaali lupaa mm. lisätä levähdyspaikkoja ja esteettömiä wc-tiloja sekä valaistusta festivaalialueelle. Lisäksi lupauksissa sitoudutaan rakentamaan katsomokorokkeet isoimpien lavojen yhteyteen, hankkia festivaaleille yleisavustajia sekä helpottamaan ja selkeyttämään saapumiskäytäntöjä. Festivaali lupaa myös kouluttaa työntekijöitään saavutettavuudesta entistä paremmin sekä viestiä selkeämmin ja yksinkertaisemmin niin saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta kuin muistakin asioista. 

Linkkejä