Vastuullisuus

Ympäristö

Ympäristön huomioiminen ja kestävillä periaatteilla toimiminen säästää niin luontoa ja parhaassa tapauksessa tapahtumajärjestäjän budjettiakin. Vihreällä ajatuksella toteutetut järjestelyt kertovat tapahtumajärjestäjän vastuullisuudesta.

Kestävä kehitys Turussa

Turun kaupunki on sitoutunut Turku 2029 -kaupunkistrategiassa toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassaan.

Merkittävämpänä tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen on oltava pienemmät kuin vuotuiset hiilinielut. Päämäärää edistetään ilmasto- ja ympäristöpolitiikalla, esimerkiksi lisäämällä uusiutuvien energialähteiden osuutta kaukolämmön ja sähkön tuotannossa, parantamalla energiatehokkuutta ja edistämällä kestävän liikkumisen mahdollisuuksia.

Myös ympäristönsuojelu on Turulle tärkeää, ja Turku toimii aktiivisesti erityisesti Itämeren ja Saaristomeren suojelussa.

Tapahtumien ympäristösertifikaatit

Toistuville tapahtumille voi hankkia ympäristösertifikaatin, joka auttaa tapahtuman ympäristöasioiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Sertifikaatteja myönnetään tapahtumille, joiden on todettu noudattavan ennalta määriteltyjä ympäristövaatimuksia ja sitoutuvan toiminnan kehittämiseen.

Tapahtumille soveltuvia sertifikaatteja ovat esimerkiksi Ekokompassi tapahtuma -sertifikaatti ja ISO 20121 -standardi.

Tapahtumapaikka

Valitse tapahtumapaikka niin, että sinne pääsee helposti julkisilla kulkuvälineillä, tai kävellen ja pyörällä. Minimoi tapahtuman vaikutukset alueen ympäristöön ja huolehdi tapahtumapaikan siisteydestä niin tapahtuman aikana, kuin sen loppusiivouksestakin. Varmista, että ylimääräiset sähkölaitteet yms. sammutetaan, kun niitä ei käytetä, jotta energian käyttö voidaan minimoida. Huolehdi myös tapahtuman jätehuollosta ja kierrätyksestä. 

Ruoka ja juoma

Suosi lähiruokaa ja sesonkituotteita, sekä tarjoa pääosin kasvisruokaa. Mahdollisuuksien mukaan käytä tapahtumassa kestoastioita, tai jos se ei ole mahdollista käytä biojätteeksi hajoavia astioita. Minimoi ruokahävikki ja selvitä mahdollisuudet ylijääneen ruoan käytölle, esimerkiksi sen jakaminen sitä tarvitseville. Huolehdi, että alueella on mahdollisuus täyttää juomapullo ja kannusta tapahtumaan osallistuvia ottamaan oma pullo mukaan.  

Hankinnat

Hankintoja tehdessä suosi ympäristömerkittyjä ja eettisesti tuotettuja tuotteita. Vältä pitkiä toimitusmatkoja ja käytä paikallisia yrityksiä, jos mahdollista. Jos tapahtuma on monivuotinen hanki kerralla uudelleen käytettävät materiaalit, kuten banderollit ja opasteet. Minimoi mahdollisuuksien mukaan yleisölle jaettavat materiaalit, kuten esitteet ja mainostuotteet.

Viestintä

Tiedota laajasti tapahtuman vastuullisuuskäytännöistä verkkosivuilla ja somessa, kuin tapahtumapaikallakin. Tapahtumakävijät ovat tietoisia kuluttajia, jotka valitsevat tulla tapahtumaan, joka kohtaa heidän arvonsa. He myös vaikuttajat valinnoillaan tapahtuman siisteyteen ja ympäristövaikutuksiin.

Sosiaalinen kestävyys 

Tapahtumaa järjestettäessä muista huomioida sen saavutettavuus ja yhdenvertaisuus. Varmista, että tapahtuma on turvallinen ja mahdolliset häiriöt pystytään hoitamaan heti. Mahdollisuuksien mukaan voit työllistää tapahtumaasi vaikeasti työllistyviä.