Ympäristö

Ympäristön huomioiminen ja kestävillä periaatteilla toimiminen säästää niin luontoa ja parhaassa tapauksessa tapahtumajärjestäjän budjettiakin. Vihreällä ajatuksella toteutetut järjestelyt kertovat tapahtumajärjestäjän vastuullisuudesta.

Kestävä kehitys Turussa

Turun kaupunki on sitoutunut Turku 2029 -kaupunkistrategiassa toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassaan.

Merkittävämpänä tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen on oltava pienemmät kuin vuotuiset hiilinielut. Päämäärää edistetään ilmasto- ja ympäristöpolitiikalla, esimerkiksi lisäämällä uusiutuvien energialähteiden osuutta kaukolämmön ja sähkön tuotannossa, parantamalla energiatehokkuutta ja edistämällä kestävän liikkumisen mahdollisuuksia.

Myös ympäristönsuojelu on Turulle tärkeää, ja Turku toimii aktiivisesti erityisesti Itämeren ja Saaristomeren suojelussa.

Tapahtumien ympäristösertifikaatit

Toistuville tapahtumille voi hankkia ympäristösertifikaatin, joka auttaa tapahtuman ympäristöasioiden suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Sertifikaatteja myönnetään tapahtumille, joiden on todettu noudattavan ennalta määriteltyjä ympäristövaatimuksia ja sitoutuvan toiminnan kehittämiseen.

Tapahtumille soveltuvia sertifikaatteja ovat esimerkiksi Ekokompassi tapahtuma -sertifikaatti ja ISO 20121 -standardi.