31.12.2022 saakka tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää laboratoriovarmennetulla PCR- tai antigeenitestillä todennettua koronavirustartuntaa. Pyydä todistus ensisijaisesti sieltä, missä koronanäyte on otettu, esimerkiksi työterveyshuollosta, julkisesta terveydenhuollosta tai yksityiseltä lääkäriasemalta. 1.1.2023 alkaen koronaan sairastuneet eivät hae tartuntatautipäivärahaa, vaan he ovat poissa töistä kunkin työpaikan normaalien sairauspoissaolokäytäntöjen mukaisesti saavat sairauspäivärahaa. (Päivitetty 22.12.2022.)

Väliaikainen sairausvakuutuslain muutos astui voimaan 28.2.2022, lakia sovelletaan 31.12.2022 asti. Lainmuutoksen tavoitteena on kannustaa tartunnan saaneita jäämään pois ansiotyöstään silloin, kun työpaikalle meneminen aiheuttaa tartuttamisriskin muille.

Tartunta tulee varmentaa laboratoriossa

Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää laboratoriovarmennetulla PCR- tai antigeenitestillä todennettua koronavirustartuntaa. Kotitesti ei riitä tartuntatautipäivärahan saamiseen.

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi sinun on aiheellista pysyä kotona, kunnes on kulunut 5 vuorokautta oireiden alusta ja oireet ovat selkeästi vähenemässä eli sinulla ei ole enää ollut kuumetta, voimakasta yskää eikä hengenahdistusta 2 vuorokauteen. Yleensä 5-10 vuorokauden ajanjakso poissaoloon riittää. Oireiden pitkittyessä tai vaikeutuessa ota yhteyttä terveydenhuoltoon.

Tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksen korvaamiseksi voidaan maksaa 5–10 päivää oireiden alusta ja oireiden keston perusteella.

Tartuntapäivärahaa voidaan maksaa myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsella on luotettavasti todettu koronavirustartunta eikä lapsen ole suositeltavaa mennä päivähoitoon tai kouluun tartunnan leviämisriskin vuoksi ja huoltaja ei voi tämän vuoksi tehdä ansiotyötään.

Todistus tartuntatautipäivärahaa varten

  • Arvio tartuntatautipäivärahan tarpeesta tehdään ensisijaisesti siellä, missä tehdään hoidontarpeen arvio ennen testiä. Todistus tartuntatautipäivärahaa varten tehdään pääsääntöisesti yksikössä, joka on tehnyt lähetteen koronatestiin, esimerkiksi työterveyshuollossa, julkisessa terveydenhuollossa tai yksityisellä lääkäriasemalla. Todistuksen voi kirjoittaa lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.
  • Omaolon kautta koronaoirearvion tehneen ja koronatestissä käyneen tulee soittaa Koronaneuvontapuhelimeen p. 02 266 2714 (ma-to klo 8-15 ja pe 8-13), jos tarvitsee todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten eikä saa sitä työterveyshuollosta.
  • Lisää tietoa saat Turun koronaneuvontapuhelimesta p. 02 266 2714 (ma-to klo 8-15 ja pe 8-13).

Tartuntatautipäivärahan hakuaikaa on pidennetty 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta löydät Kelan sivulta.

Koronaan sairastuneille normaalit sairauspoissaolokäytännöt 1.1.2023 alkaen

Ensi vuoden alusta alkaen koronaan sairastuneet eivät enää saa tartuntatautipäivärahaa lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistuksilla, vaan töistä ollaan pois työpaikan normaalien sairauspoissaolokäytäntöjen mukaisesti.

Koronaan sairastuneet jäävät 1.1.2023 alkaen pois töistä kunkin työpaikan normaalien sairauspoissaolokäytäntöjen mukaisesti. Sairastuessa voi tehdä työnantajalle omailmoituksen ja jos omailmoitus ei ole käytössä tai tauti pitkittyy, tulee ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai omalle terveysasemalle.

Vuodenvaihteen jälkeen koronaan sairastuneet eivät hae tartuntatautipäivärahaa, vaan he ovat poissa töistä kunkin työpaikan normaalien sairauspoissaolokäytäntöjen mukaisesti ja saavat sairauspäivärahaa, kuten muissakin sairauspoissaoloissa