Turun terveysasemien asiakasraati

Kiitos kaikille raatilaisille! Terveysasemien kehittämisen asiakasraati on tällä muotoa lopettanut. Toiminta jatkuu sairaalan asiakaslähtöisen kehittämisen yhteydessä.

Asiakasraati tuo kokemustiedon eli asiakkaan äänen palveluiden kehittämiseen. Turun terveysasemien palveluiden kehittämisen asiakasraadin jäsenet edustavat monipuolisesti turkulaisia terveyspalveluiden käyttäjiä: Neriman Altake, Heikki Eitakari, Raija Ekblad, Hannele Eriksson, Aira Hellström, Jenni Kaivola, Anne Karke, Reino Koskinen, Sanna Laitila, Leo Lindstedt, Mari Mattila, Olli Nordberg, Esa Rinne, Leena Saarimaa ja Pertti Widen.

Raatilaisilla on halu vaikuttaa asioihin ja parantaa palvelujen laatua. Raatilaisilla on mahdollisuus suunnitella, ehdottaa sekä ideoida yhdessä muiden jäsenten kanssa terveysasemien palveluihin liittyen. 

 • Raadin 13.12. tapaaminen

 • Raadin 20.9. tapaaminen

 • Raadin 31.5. tapaaminen

 • Raadin 24.4. tapaaminen

 • Raadin 1.3. ryhmätyö 

 • Raadin 11.1. esitykset ja muistiinmerkityt asiat

  Yhteistyön pelisäännöt:

 • Raadissa kaikilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi.
 • Toisen päälle ei puhuta ja kaikkien mielipiteet ovat yhtä arvokkaita.
 • Tapaamisiin saavutaan ajoissa. Poissaoloista ilmoitetaan etukäteen Anrille.
 • Kännykät pidetään suljettuina.
 • Pysytään aiheessa ja puheenvuorot pidetään lyhyinä, jotta kaikille jää aikaa sanoa sanottavansa.
 • Mahdollisuuksien mukaan työskentely tapahtuu pienryhmissä. 
 • Kokoontumissa on aina teema ja niistä tehdään kooste käsitellyistä teemoista ja päätöksistä.
 • Tapaamisten aiheet lähetetään raatilaisille kaksi viikkoa ennen tapaamista, jotta valmistautumiseen on aikaa riittävästi.
 • Raatilaiset voivat valmistella käsiteltäväksi haluttuja asioita, ja tuoda ne mukanaan tapaamisiin.
 • Raadilla on omat verkkosivut ja käsitellyt asiat ovat kaikkien kiinnostuneiden nähtävillä os. turku.fi/asiakasraati.
 • Yhteydenpito tapahtuu sähköpostilla. 

Toivotut aiheet ja teemat:

 • Tutustumisia eri paikkoihin ja palveluihin
 • Värikkäitä vieraita
 • Roolipelejä (mystery shoppingia eli mennään anonyymisti havainnoimaan asiakaspalvelutilannetta tai vaikkapa tilaa)
 • Asiakkaan kohtaaminen
 • Asiakaskokemuksia
 • Potilassiirrot selkeytettävä (TYKS-TK)
 • Puhelinpalvelua eri ryhmille; lapsiperheille oma puhelinnumero, josta voisi kysyä neuvoa eri tilanteissa. 
 • Avoin viranomaistoiminta

HALUATKO OSALLISTUA?