Tilinpäätös ja seurantaraportit

Tilinpäätökset

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

Turun kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu, toimintakertomus ja konsernitase.

Henkilöstöraportit

Henkilöstöraporttiin on koottu keskeiset henkilöstöseurannan tunnusluvut ja henkilöstöä koskevat tiedot. Raportissa seurataan lisäksi kaupungin henkilöstöstrategisen ohjelman toteutumista.

Osavuosikatsaukset

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviossa toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksilla kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

1. osavuosikatsaus sisältää talouden ennusteraportin, 2. osavuosikatsaus toiminnan ja talouden raportoinnin ja 3. osavuosikatsaus talouden ennusteraportin. Tilinpäätös laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.12. ja se sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin.

Toinen osavuosikatsaus ja tilinpäätös sisältävät myös konserniyhteisöille ja liikelaitoksille annetut tavoitteet sekä niissä tapahtuneet merkittävät muutokset. Lisäksi katsauksiin sisältyy tietoja mm. toimintaympäristöstä, henkilöstöstä, verotuloista ja valtionosuuksista.

Asiasanat: