Tule töihin Turun kaupungin vanhusten asumispalveluihin

Kurkkaa avoinna olevat tehtävät kuntarekryssä:

Keikkatöihin vanhusten asumispalveluihin

Oppisopimusopiskelijaksi asumispalveluihin

Haluatko nopeasti työelämään ja saada palkkaa opintojen ajalta? Entä kiinnostaisiko valmistumisen jälkeen varma työpaikka? Vanhusten asumispalveluissa on tarjolla jatkuvasti lähihoitajan oppisopimuspaikkoja. Ole yhteydessä asumispalvelujen päällikköön Riitta Karjalaiseen, riitta.karjalainen(a)turku.fi

Vanhusten asumispalvelut somessa

Turun kaupungin rekrytointipalvelut somessa:

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus LinkedInissä:

 

  Mitä ovat Turun kaupungin vanhusten asumispalvelut?

  Turun kaupungin vanhusten asumispalvelut tarjoavat ympärivuorokautisesti tehostettua palveluasumista, pitkäaikaishoitoa, tilapäishoitoa ja kuntouttavaa, arvioivaa hoitoa ikääntyneille.

  Tehostettu palveluasuminen on ensisijaisesti ikääntyneille, joiden ei ole mahdollista jatkaa yksityiskodissa asumista kotiin vietävien palvelujen varassa.

  Tilapäishoidon tavoitteena on ikääntyneiden fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentaminen. Tilapäishoidolla tuetaan ikääntyneiden mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään. Tilapäishoito helpottaa myös omaisten arjessa jaksamista ja tarjoaa tukea omaishoitajille. Tuki- ja arviointiyksikössä hoidetaan lyhytaikaisesti paljon tukea tarvitsevia asiakkaita moniammatillisen tiimin kanssa.

  Meille tärkeää on aito läsnäolo. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä. Työssä kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseä sekä hoitoa koskevaan päätöksen tekoon. Asiakas- ja työturvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, siksi hyödynnämme teknologisia ratkaisuja sekä ergonomisia apuvälineitä.

  Hoitajana vanhusten asumispalveluissa

  Työskentelet asukaslähtöisesti ja asukkaan toimintakykyä tukien. Meillä työsi sisältää asukkaan hoitosuunnitelman mukaista perus- ja lääkehoitoa, toimintakyvyn ja hoidon tarpeen arvioimista sekä kulttuuri- ja harrastetoimintaa. Odotamme sinulta motivaatiota kehittyä hoitotyön osaajana. Työtehtäviin kuuluu opiskelijan ohjaus. Työsi on 2-3-vuorotyötä.

  Lähihoitajan, sairaanhoitajan ja hoiva-avustajan työ eroaa työtehtäviltään vastuualueiden, koulutuksen ja osaamisen osalta. Lääkeluvan suorittaneet hoitajat voivat toteuttaa lääkehoitoa. Tarvitsemme työyhteisöihin monipuolista osaamista. Hae rohkeasti meille.

  Arvostamme laaja-alaista osaamista ja kokemusta, mutta otamme mielellämme joukkoon myös uransa alussa olevan hoitajan. Saat yksilöllisen perehdytyksen ja pääset itse vaikuttamaan työvuorosuunnitteluun. Meillä et työskentele koskaan yksin. Olet itseohjautuva, mutta myös tiimipelaaja. Saat vastuuta ja työyhteisön tuen.  

  Tule oppisopimusopiskelijaksi vanhusten asumispalveluihin

  Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskeleva pääsee nopeasti mukaan työelämään, hän saa palkkaa opintojen ajalta ja pääsee oppimaan työtä käytännön asiakastyössä ohjattuna. Valmistumisen jälkeen töitä on takuuvarmasti tarjolla. 

  Videolla asumispalvelujen päällikkö Riitta Karjalainen kertoo enemmän oppisopimusopiskelusta Turun kaupungin vanhuspalveluissa.

  Turun kaupunki työnantajana

  Työhyvinvoinnin tukena tarjolla on tyky-ranneke vakituisille työntekijöille ja pitkäaikaisille sijaisille, jolla voi lähteä mukaan Turun kulttuuri- ja liikuntapalveluihin maksuttomasti. Työmatkat voit taittaa Föli-kortilla, jonka saat käyttöösi 30 euron kuukausihintaan.

  Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

  Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

  Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

  Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelualue palvelee turkulaisia sosiaali- ja terveysasioissa. Kaupungin suurin palvelualue tarjoaa työtä yli 4400 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle mm. ennaltaehkäisevien palvelujen, tutkimus-, hoito-, perhe- ja kuntoutumispalvelujen parissa.