Tule töihin Turun kaupungin kotihoitoon

Kurkkaa avoinna olevat tehtävät Kuntarekryssä:

Keikkatöihin kotihoitoon

Oppisopimusopiskelijaksi kotihoitoon

Haluatko nopeasti työelämään ja saada palkkaa opintojen ajalta? Entä kiinnostaisiko valmistumisen jälkeen varma työpaikka? Turun kaupungin kotihoidossa on tarjolla jatkuvasti lähihoitajan oppisopimuspaikkoja. Ole yhteydessä palvelupäällikkö Anne Ojantoon, anne.ojanto(a)turku.fi tai opiskelijat.kotihoito(a)turku.fi

Kotihoito sosiaalisessa mediassa

   Mitä on kotihoito Turun kaupungilla?

   Kotihoidon tavoitteena on, että turkulaiset ikäihmiset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat voivat asua omissa kodeissaan riittävän hoidon ja hoivan turvin niin pitkään kuin se heidän toimintakykynsä huomioiden on mahdollista ja turvallista. Kotihoidossa palvelut perustuvat asiakkaan tarpeeseen, yksilöllisesti määritellyn palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Työssä kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseä sekä hoitoa koskevaan päätöksen tekoon. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

   Lähihoitajan työ kotihoidossa

   Lähihoitajan työ kotihoidossa on laaja-alaista ja monipuolista. Lähihoitajan tehtävässä työskennellään ja liikutaan erilaisissa ympäristöissä asiakaskäynneillä ja asiakaskäyntien välillä. Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa.

   Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja toimii omahoitajaryhmässä.  Lähihoitajan tukena alueella toimii sairaanhoitaja. Lähihoitaja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen.

   Tule oppisopimusopiskelijaksi kotihoitoon

   Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskeleva pääsee nopeasti mukaan työelämään, hän saa palkkaa opintojen ajalta ja pääsee oppimaan työtä käytännön asiakastyössä ohjattuna. Valmistumisen jälkeen töitä on takuuvarmasti tarjolla. 

   Turun kaupungin kotihoidossa avataan vuodessa 1,5 miljoonaa kotiovea. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa kotihoidon palveluihin, ja he ovat antaneet kotihoidolle kouluarvosanaksi 8,5. Videolla palvelupäällikkö Anne Ojanto kertoo enemmän oppisopimusopiskelusta Turun kaupungin kotihoidossa.
    

    

   Turun kaupunki työnantajana

   Työhyvinvoinnin tukena tarjolla on tyky-ranneke, jolla voi lähteä mukaan Turun kulttuuri- ja liikuntapalveluihin maksuttomasti. Työmatkat voit taittaa Föli-kortilla, jonka saat käyttöösi 27 euron kuukausihintaan.

   Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

   Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

   Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

   Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelualue palvelee turkulaisia sosiaali- ja terveysasioissa. Kaupungin suurin palvelualue tarjoaa työtä yli 4400 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle mm. ennaltaehkäisevien palvelujen, tutkimus-, hoito-, perhe- ja kuntoutumispalvelujen parissa.