Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

Turun päätoimipiste: Puistokatu 2, sisäpiha, 2. krs, 20100 Turku, p. 044 907 2448
Salon sivutoimipiste: Kirkkokatu 10 B (tapaamiset vain sovitusti), p. 040 197 7834
Loimaan sivutoimipiste: Vesikoskenkatu 13 (tapaamiset vain sovitusti), p. 044 907 2443
Uudenkaupungin sivutoimipiste: Vakka-Suomenkatu 7 (tapaamiset vain sovitusti),
p. 040 197 7834

Vastuuhenkilö: 
Johtava sovitteluohjaaja Saana Vuoristo

Puhelin:

Toimisto 044 907 2448
Kaupungin vaihde 02 330 000
Sovitteluohjaaja Satu Kiviperä 044 907 2443
Sovitteluohjaaja Nina Koistinen 040 546 0636
Sovitteluohjaaja Pinja Kyröläinen 044 907 2444
Sovitteluohjaaja Sissi Lehto 044 907 2442
Sovitteluohjaaja Mariella Raevuori 040 357 8476
Sovitteluohjaaja Ines Santonen 040 482 1580
Toimistosihteeri Tiina Frestadius 044 907 2448
Johtava sovitteluohjaaja Saana Vuoristo 044 907 2235
Sähköposti: 
Postiosoite: 
PL 670
20101 Turku
Katuosoite: 
Puistokatu 2
20100 Turku

Käyntiosoite: 

Puistokatu 2, sisäpiha, 2. krs.
20100 Turku

Palvelut

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Rikosten ja riitojen sovittelua tarvitseville

Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimistolle rikoksen tai riidan osapuoli, vajaavaltaisen huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen.

Jos kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen, vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen, vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovitteluun ryhtymisestä.

Varsinais-Suomen sovittelutoimiston sivutoimipisteet sijaitsevat Loimaalla (Vesikoskenkatu 13), Salossa (Kirkkokatu 10 B)ja Uudessakaupungissa (Vakka-Suomenkatu 7). Sivutoimipisteissä tapaamiset vain sovitusti. Sovitteluneuvotteluja on mahdollisuus järjestää myös alueen muilla paikkakunnilla.

Palvelun toteutustapa: 

Itse tuotettu palvelu