Hyvinvointia kulttuurista

Kulttuuri ja taide ilahduttavat, virkistävät ja synnyttävät uusia ideoita. Tutkitusti kulttuuri myös edistää terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Esimerkiksi loruilu ja ääneen lukeminen voivat syventää lapsen ja vanhemman kiintymyssuhdetta ja taidetoimintaan osallistuminen voi vähentää muistihäiriön kehittymisen riskiä.

Kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista voi nauttia sekä kokijana että tekijänä. Kaikenlaiset kulttuurin muodot musiikista maalaukseen ja tanssista sanataiteeseen tekevät hyvää. Parhaimmillaan kulttuuri pilkahtelee osana päivittäistä arkea. 

Turussa kulttuuria löytyy ihan jokaista varten. Suuri osa kaupungin kulttuuripalveluista on suunnattu kaikille turkulaisille. Lisäksi tarjolla on räätälöityjä ja kohdennettuja matalan kynnyksen palveluja esimerkiksi lapsille, nuorille ja ikäihmisille. Yhteistyötä tehdään korkeakoulujen, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. 

Kulttuuripääkaupunkivuosi ja sen jälkeinen työ on nostanut kulttuurin hyvää tekevät vaikutukset laajasti tunnetuksi ja toiminta on nykyään laaja-alaista ja monipuolista. Kulttuurin hyvinvointivaikutuksista puhuttaessa käytetään usein käsitettä kulttuurihyvinvointi. Käsite on kehitetty Turussa ja viime vuosina se on alkanut vakiintua käyttöön laajasti eri puolilla Suomea.   

Taikusydämen videossa kerrotaan kulttuurihyvinvoinnista