Turku luo työpaikkoja

Hoidamme työllisyyttä aktiivisesti. Se tarkoittaa yhtäältä aktiivista elinkeinopolitiikkaa, jonka avulla tuetaan Turun seudun yritysten toimintaedellytyksiä ja työllistämismahdollisuuksia. Toisaalta se on työttömyyttä vastaan taistelua erilaisten kohdennettujen palvelujen avulla.

Erityisesti panostamme nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan. Tähän tarkoitukseen olemme kehittäneet muun muassa työllisyyden Turku-lisän, jolla tuetaan välityömarkkinoita sekä pitkään työttömänä olleiden turkulaisten työllistymistä avoimille markkinoille.

Sinut halutaan töihin

Kaupungin työllisyyspalvelukeskus Työpiste toimii pitkäaikais- tai nuorisotyöttömien puolesta. Tarjolla on työllistymistä edistävää neuvontaa ja ohjausta. Palvelut perustuvat yksilöohjaukseen, jossa kartoitetaan asiakkaan lähtötilanne, tarpeet, toiveet ja tavoitteet. Arvioinnin pohjalta tehdään yksilöllinen työllistymissuunnitelma.

Työkeskus tarjoaa matalan kynnyksen työ- ja harjoittelupaikkoja vaikeasti työllistyville ja työelämään siirtyville turkulaisille. Työkeskus on syrjäytymistä ehkäisevä, ammatillisia työelämäkuntoutumispalveluja tuottava toimintayksikkö.

Ohjaamo kaupungin keskustassa antaa monipuolista neuvontaa ja tukea alle 30-vuotiaille nuorille. Tarjolla on muun muassa jelppiä työpaikan etsintään, urasuunnittelua ja apua koulutuspaikan hakuun sekä lomakkeiden täyttöön. Ohjaamon kautta on myös mahdollisuus työllistyä Turun kaupungin eri yksiköihin sekä yrityksiin.