Kaupunginhallitus päätti perustaa kulttuurijohtajan viran ja käynnisti sopeuttamisohjelmatyön. Myös Michelin-tähdet jaetaan kesällä Turussa.

Kulttuurijohtajan viran perustaminen

Kaupunginhallitus päätti, että kulttuuripalveluiden johtamista varten perustetaan kulttuurijohtajan virka 1.2. lukien ja virka täytetään julkisella haulla.
Viran kokonaispalkka on 6 700 €/kk ja kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävään soveltuva hyvä työkokemus. Kulttuurijohtaja toimii kansliapäällikön alaisena viranhaltijana.

Kulttuurijohtajan viran perustaminen on perusteltua Turun kaupungin organisaation ja tehtävien painotusten muututtua Varsinais-Suomen hyvinvointialueen, Varhan, aloitettua toimintansa 1.1.2023

Uuden Turun toiminnassa kulttuuri on tärkeässä asemassa sekä kaupungin vetovoiman että kaupunkilaisten hyvinvoinnin kasvattamisessa ja myös vuoden 2029 merkkivuoteen valmistautumisessa.

Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla kansliapäällikkö Tuomas Heikkisen  lisäyksellä: Vapaa-aikajohtajan virka lakkautetaan 1.6.2023 alkaen (tavoite), edellyttäen että kulttuurijohtaja on ottanut paikan vastaan.

Michelin-tähtien julkistamistilaisuus järjestetään Turussa

Ravintoloiden Michelin-tähtien julkistamistilaisuus pidetään Turussa tulevana kesänä. Julkistamistilaisuus on maailman tunnetuin ruokatapahtuma, ja tapahtumassa jaettavat Michelin-tähdet ravintola-alan himotuin ja arvostetuin tunnustus. Tilaisuudessa julkistetaan uudet Michelin-tähdet, Michelin Green Star -tunnustukset ja erikoispalkinnot.  

Tiedote julkaistu 12.1.

Sopeuttamisohjelmatyön käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti käynnistää sopeuttamisohjelmatyön. Työn tavoitteena on sopeuttaa kaupungin toimintakatetta 30 miljoonalla eurolla vuoden 2026 loppuun mennessä menosäästöjä etsimällä ja tulopohjaa laajentamalla. Sopeuttamistoimet ovat osana talousarviota ensi syksynä. Kaupunginhallitus ei kohdentanut sopeuttamissummaa palvelukokonaisuuksittain eikä muullakaan tavalla.

Sopeuttamisen avulla varaudutaan etupainotteisesti tuleviin taloudellisesti haastavampiin vuosiin. Näin turvataan kaupungin laadukkaat palvelut ja alueen elinvoima myös tulevaisuudessa. Sopeuttamisohjelmatyön tulokset huomioidaan vuoden 2024 ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman valmistelussa.

Ohjelma tuodaan päätöksentekoon loka-marraskuussa 2023.

Lisätiedot kokouksen esityslistalla