Turku tekee uutta: tätä se tarkoittaa

Turku uudistuu ja kasvaa tulevina vuosina rohkeasti, keskeisinä tavoitteinaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin sekä vireän elinkeinoelämän edistäminen kestävällä tavalla. Turku haluaa samalla kantaa vastuunsa koko kaupunkiseudun kilpailukyvystä ja menestyksestä. Kaupungin elinvoiman ja kasvun tulee rakentua ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävälle perustalle.

Turku lisää kilpailukykyä

Turku tarjoaa elinkeinoelämälle kilpailukykyisen ja yritysystävällisen toimintaympäristön. Yhteistyökumppanien kanssa toteutetut palvelut tukevat yritysten kasvua ja uusien yritysten syntymistä.

Opiskelija- ja tiedekaupunki

Vahvistamme kansainvälisen korkeakoulukaupungin rooliamme kehittämällä tiivistä tiedepuistoaluetta, joka tarjoaa opiskelijoille ja elinkeinoelämälle vetovoimaisen ja verkostoitumiselle otollisen ympäristön.

Saavutettava ja helposti lähestyttävä

Turku sijaitsee Tukholmasta Pietariin ulottuvalla pohjoisella kasvuvyöhykkeellä, jonka dynamiikkaa haluamme lisätä panostamalla alueen maa-, meri- ja lentoyhteyksiin. Matkailijoille maailman kauneimman saariston pääkaupunki tarjoaa koko ajan uutta koettavaa.

Turku kasvaa kestävästi

Kaupunkia suunnitellaan aiempaa suurempina aluekokonaisuuksina ja elinvoimaisen kaupunkikeskustan asemaa vahvistetaan visionäärisyyttä ja viihtyisyyttä korostavilla ratkaisuilla. Suunnitteluun ja toteutukseen liitetään älykkäitä digitaalisia palveluita sekä innovatiivisia energia- ja liikenneratkaisuja.

Parempaa palvelua digitalisaatiolla

Digitaalisilla itsepalvelumahdollisuuksilla parannamme palveluiden tavoitettavuutta ja vähennämme niiden käyttöön liittyvää liikkumistarvetta.