Arkistot

Turun kaupungin asiakirja-aineistoa säilytetään useissa eri arkistoissa.

Kaupunginarkisto huolehtii kaupungin vanhimmasta pysyvästi säilytettävästä asiakirja-aineistosta. Aktiivisessa käytössä olevat asiakirjat löytyvät palvelukokonaisuuksien omista arkistoista. Käytetyimmät asiakirja-aineistot on kuvailtu arkistojen omilla sivuilla.

Asiakirja-aineisto on hyvä tilata tutkittavaksi etukäteen. Julkisia asiakirjoja on mahdollista sovitusti tutkia paikan päällä. Salassa pidettävää aineistoa voi tutkia vain erillisellä luvalla. Aineistoa ei lainata arkiston ulkopuolelle. Kopiot ovat maksullisia.

Kaupunginarkiston asiakaspalvelu ja tutkijasali palvelevat asiakkaita aukioloaikoina. Muissa arkistoissa käynneistä tulee aina sopia. Toimintatavat, yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät arkistojen omilta sivuilta.