Konservointi säilyttää ja korjaa asiakirjoja

Turun kaupunginarkistossa säilytetään asiakirjoja jo vuodesta 1624. Vuosisatojen aikana vaihdelleet asiakirjojen merkintäaineet ja paperilaadut haastavat nykyaikaisetkin säilytyskeinot. Kontrolloidut säilytysolosuhteet, aineiston huolellinen käsittely ja konservointi kuitenkin turvaavat aineiston säilymistä tuleville tutkijoille.

Turun kaupunginarkiston paperikonservaattori työskentelee asiakirjojen säilymisen hyväksi. Esimerkiksi arkkien repeytymien paikkaaminen, kansistaan irronneen sidoksen korjaaminen tai vanhojen karttojen puhdistaminen ja suojaaminen ovat konservointia. Aineiston vaurioitumiseen puututaan myös ennaltaehkäisevästi esimerkiksi seuraamalla arkistotilojen säilytysolosuhteita.

Konservoinnin kriteerinä on, että toimenpiteet tehdään konservoinnin perusperiaatteiden mukaisesti. Konservointi kunnioittaa asiakirjan alkuperäisyyttä ja historiaa, ja siksi korjaustoimenpiteistä tehdään vain välttämättömät. Jokaisen asiakirjan kohdalla toimenpiteet on valittava yksilöllisesti. Työvaiheiden dokumentointi, konservointivaiheiden hyvä suunnittelu, kohteen huolellinen kuivapuhdistus ja suojaaminen ovat konservaattorin perustehtäviä. Konservointi turvaa historiamme säilymistä.