Muut turkulaiset arkistot

Turun kaupungin hallintokuntien ja Turun kaupunginarkiston lisäksi Turussa toimii useita muita arkistoja. Näitä ovat esimerkiksi:

Kansallisarkisto Turku

Kansallisarkistossa Turussa säilytetään entisen Turun ja Porin läänin, nykyisten Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton, alueella toimineiden ja toimivien valtion viranomaisten 40 vuotta vanhemmat, pysyvästi säilytettävät asiakirjat.

Kansallisarkisto Turku

Siirtolaisuusinstituutin arkisto

Siirtolaisuusinstituutin arkistossa säilytetään siirtolaisuuteen, maassamuuttoon ja muuttoliikkeisiin yleensä liittyvää aineistoa.

Siirtolaisuusinstituutin arkisto

Åbo Akademin kirjasto ja arkistot

Åbo Akademin kirjasto säilyttää pääasiassa yksityishenkilöiden arkistoja, esimerkkinä kirjailija-arkistot. Siellä säilytetään myös Suomen Talousseuran arkistoa. Åbo Akedemin erityisarkistoja ovat etnologian, folkloristiikan, taide- ja kirkkohistorian sekä merihistorian ja Sibeliusmuseon arkistot.

Åbo Akademin kirjasto ja arkistot

Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto

Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteen kokoelmat sisältävät valokuvia,  kyselyvastaussivuja sekä muun muassa käsikirjoituksia, karttoja, ääninauhoja sekä haastattelujen litteraatioita. Kulttuurin tutkimuksen oppiaineiden kuten folkloristiikan ja kansatieteen tutkimusaineistojen lisäksi arkistoon tulee jatkossa siirtymään tutkimusaineistoja myös muista laitoksen oppiaineista.

Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto

Asiasanat: