Asiakirjajulkisuuskuvaus

Turun kaupunki ylläpitää asiakirjajulkisuuskuvausta tiedonhallintalain vaatimusten (906/2019 28 §) mukaisesti. Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää kuvauksen Turun kaupungin käyttämistä tietovarannoista, tietojärjestelmistä ja henkilörekisteristä. Kuvaus tietoaineistoista on järjestetty tietoryhmittäin. Aineistosta on myös kuvattu omistava taho ja hakutekijät.

Kuvauksen tarkoituksena on avustaa kuntalaisia tietopyyntöjen kohdistamisessa, sekä kertoa miten ja minkälaista tietoa kaupunki ylläpitää asioiden käsittelyä tai palvelujen tuottamista varten.

Tietopyyntöjen tekeminen

Tietopyynnöt kohdistetaan kaupungin kirjaamoon, missä ne rekisteröidään sekä toimitetaan eteenpäin oikealle taholle. 

Tietopyynnöt toimitetaan kirjaamoon sähköpostitse tai postitse. Tietopyynnön voi tehdä myös paikan päällä Turku-pisteessä osoitteessa Puolalankatu 5.

Kirjaamon yhteystiedot:

puhelin: 02 330 033
sähköposti: turun.kaupunki(at)turku.fi
osoite: Puolalankatu 5, 20100 Turku