Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset

Syksyn 2020 erityisavustukset

Hakuaika alkaa torstaina 1.10. klo 00.00 ja päättyy lauantaina 31.10. klo 23.59. Avustusanomus tehdään sähköisessä Kulta2 -järjestelmässä.

Vuoden 2021 kohdennetut avustukset

Vuoden 2021 kohdennetut avustukset ovat haettavissa 1.10.2020 klo 0.00 – 31.10.2020 klo 23.59 välisenä aikana. Avustusanomus tehdään sähköisessä Kulta2 -järjestelmässä.

Ohjeet

Lisätiedot:

Jenni Tähkävuori ja Jaana Halin (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Vuodelle 2020 myönnetyt avustukset

Hyvinvointitoimialan järjestöille myönnettävät avustukset vuonna 2020
Kansanterveystyötä, ehkäisevää päihdetyötä ja sosiaalista hyvinvointia tuottavien yhdistysten kohdennetut avustukset vuonna 2020

Avustusinfo 23.9.2020

Yleinen avustusinfo yhdistyksille ja yhteisöille ke 23.9.2020 klo 14.30-16.00
•    Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä (Teams Live), josta jää tallenne myöhemmin katsottavaksi
•    Ilmoittautuminen ja kysymykset
•    Kutsu avustusinfoon (pdf)
•    Tarkemmat ohjeet ja suora liittymislinkki avustusinfoon
•    Lisätietoja: hallintokoordinaattori Tanja Tuominen

 

  Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää kohdennettuja avustuksia yhdistyksille ja järjestöille, jotka toimivat lautakunnan hyvinvointitoimialalle hyväksymien painopisteiden mukaisesti. Avustukset on tarkoitettu kansanterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tekeville sekä sosiaalista hyvinvointia edistäville yhdistyksille ja järjestöille. Avustusta hakevan järjestön tai yhdistyksen toiminnan tulee olla dokumentoitua vähintään vuoden ajalta. Avustusta ei voida myöntää toimitilojen pysyvään vuokraan tai laitehankintoihin.

  Hakemukset täytetään ja tallennetaan liitteineen sähköisessä avustusten hakujärjestelmässä. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen Kulta2-järjestelmään löytyy hakuaikana tältä sivulta. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Hakemukseen tulee liittää mukaan yhdistyksen säännöt, toimintasuunnitelma, viimeksi valmistunut toimintakertomus sekä talousarvio.

  Tapahtumaan tai kertaluontoiseen toimintaan kohdennetut erityisavustukset

  Avustuksella tuetaan yhdistysten järjestämiä yksittäisiä tapahtumia tai kertaluonteista toimintaa. Avustuksia myönnetään yhdistyksille ja järjestöille, joiden toiminta on sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien hyvinvointiohjelmien tavoitteiden mukaista. Avustuksen suuruus on käyttötarkoituksesta riippuen 300–1000 euroa. Avustus myönnetään samalle yhdistykselle vain kerran kalenterivuoden aikana. 

  Avustushakemuksessa kuvataan avustuksen käyttötarkoitus, tapahtuman tai kertaluontoisen toiminnan talousarvio, haettavan avustuksen suuruus sekä samaan käyttötarkoitukseen mahdollisesti muualta haettavat tai myönnetyt avustukset.

  Avustuksen saaja toimittaa selvityksen avustuksen käytöstä sähköisen avustusten hakujärjestelmän kautta. Avustus voidaan periä takaisin mikäli tarkoitus, johon avustus on myönnetty, on jäänyt toteuttamatta tai kustannukset ovat olleet myönnettyä avustusta pienemmät.