Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset

Toiminta-avustukset vuodelle 2022

Turun kaupunki myöntää vuosittain toiminta-avustuksia yhteisöjen säännöllisen toiminnan tukemiseen. Vuoden 2022 toiminta-avustusten hakuaika on 1.10.–1.11.2021.

Avustusinfo 29.9.2021

Yleinen avustusinfo yhdistyksille ja yhteisöille järjestetään etätilaisuutena 29.9.2021 klo 13.30 alkaen. Voit ilmoittautua avustusinfoon ja lähettää ennakkoon kysymyksesi täältä.

Jollei linkki toimi, kopioi selaimeesi tästä: https://link.webropol.com/s/tkuavustusinfo

Hae avustuksia täältä:

Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa lomakkeet.turku.fi. Hakuaika alkaa 1.10. ja päättyy 1.11. klo 23.59. Neuvontaa sekä teknistä tukea on saatavilla ainoastaan virka-aikana.

Vahva tunnistautuminen

Yhdistys- ja yhteisöasiakkaat tunnistautuvat Turun kaupungin sähköiseen avustusjärjestelmään Suomi.fi-valtuuksilla vuoden 2021 syksystä alkaen. Vanhat avustushakemukset siirtyvät vanhoilta käyttäjätileiltä yhdistysten omistukseen y-tunnuksen perusteella; yksityishenkilöiden ja työryhmien hakemukset lajitellaan henkilötunnuksen mukaan.

Lisätietoja vahvasta tunnistautumisestä löydät sivulta avustusten hakeminen ja ohjeet: https://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/avustusten-hakeminen-ja-ohjeet/vahva-tunnistautuminen-kaupungin-avustusten

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan pääsääntöisesti vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio, vuoden 2020 tilinpäätöstiedot sekä poikkeuksellisesti myös kuluvan vuoden tuloslaskelman toteutuma. Tarvittavat liitteet on yksilöity hakulomakkeella.

Kaupungin yleisten avustusperiaatteiden mukaisesti avustusta ei myönnetä hakijalle, joka ei ole toimittanut tarvittavaa selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

Toiminta-avustusten lisäksi kaupunki myöntää avustuksia mm. liikunta- ja muiden tapahtumien järjestämiseen, erilaisiin toimintasuunnitelman ulkopuolisiin, kertaluonteisiin tarkoituksiin sekä yhdistysten omistamien tilojen kunnostamiseen. Avustuskohtaiset hakuajat ja ohjeet ovat tarkistettavissa osoitteessa turku.fi/avustukset.

  Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää kohdennettuja avustuksia yhdistyksille ja järjestöille, jotka toimivat lautakunnan hyvinvointitoimialalle hyväksymien painopisteiden mukaisesti. Avustukset on tarkoitettu kansanterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä tekeville sekä sosiaalista hyvinvointia edistäville yhdistyksille ja järjestöille. Avustusta hakevan järjestön tai yhdistyksen toiminnan tulee olla dokumentoitua vähintään vuoden ajalta. Avustusta ei voida myöntää toimitilojen pysyvään vuokraan tai laitehankintoihin.

  Hakemukset täytetään ja tallennetaan liitteineen sähköisessä avustusten hakujärjestelmässä. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen Kulta2-järjestelmään löytyy hakuaikana tältä sivulta. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Hakemukseen tulee liittää mukaan yhdistyksen säännöt, toimintasuunnitelma, viimeksi valmistunut toimintakertomus sekä talousarvio.

  Tapahtumaan tai kertaluontoiseen toimintaan kohdennetut erityisavustukset

  Avustuksella tuetaan yhdistysten järjestämiä yksittäisiä tapahtumia tai kertaluonteista toimintaa. Avustuksia myönnetään yhdistyksille ja järjestöille, joiden toiminta on sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien hyvinvointiohjelmien tavoitteiden mukaista. Avustuksen suuruus on käyttötarkoituksesta riippuen 300–1000 euroa. Avustus myönnetään samalle yhdistykselle vain kerran kalenterivuoden aikana. 

  Avustushakemuksessa kuvataan avustuksen käyttötarkoitus, tapahtuman tai kertaluontoisen toiminnan talousarvio, haettavan avustuksen suuruus sekä samaan käyttötarkoitukseen mahdollisesti muualta haettavat tai myönnetyt avustukset.

  Avustuksen saaja toimittaa selvityksen avustuksen käytöstä sähköisen avustusten hakujärjestelmän kautta. Avustus voidaan periä takaisin mikäli tarkoitus, johon avustus on myönnetty, on jäänyt toteuttamatta tai kustannukset ovat olleet myönnettyä avustusta pienemmät.