Tutkimuskatsauksia ja -raportteja

Kaupunkitutkimusohjelman omissa julkaisuissa tutkijat kertovat yleistajuisesti ohjelman rahoittaman tutkimuksen tuloksista ja niiden merkityksestä kaupunkien kehittämiselle. Ensisijainen julkaisusarja on tiiviimpi Tutkimuskatsauksia (ISSN 1799-5124). Tutkimusraportteja (ISSN 2243-1594) kertoo hankkeista yksityiskohtaisemmin. Sarjojen kirjoittajat ovat tutkijoita.

Hae aineistoa julkaisuvuoden mukaan: 202220212020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

2022

Tutkimuskatsauksia

Ira Ahokas, Pauliina Husu, Henna Leino, Riikka Saarimaa, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä, Birgitta Sandberg, Tommi Vasankari, Petri Tapio
 
Jani Koskinen, Sari Knaapi-Junnila, Leena Kuusniemi, Arto Karilahti
 
Jani Koskinen, Sari Knaapi-Junnila ja Toni Selkälä

3/2022: Kaupungin kulttuuriperintötyön haasteita ovat osallisuus ja omistajuus
Visa Immonen, Aura Kivilaakso, Maija Mäki, Tiina Männistö-Funk, Piia Pentti ja Anna Sivula

Hanna Heino, Miriam Tedeschi, Meiju Marttila, Johanna Jämsä ja Jussi S. Jauhiainen 
 
Ilia Gugenishvili & Anna-Greta Nyström
 
Ilia Gugenishvili & Anna-Greta Nyström

Tutkimusraportteja

Jani Koskinen, Sari Knaapi-Junnila, Toni Selkälä

2021

Tutkimuskatsauksia

6/2021: Akateeminen kulttuuriperintö ja tiede ovat elävän ja elämyksellisen kaupunkikulttuurin voimavara
Juulia Räikkönen ja Miia Grénman

5/2021: Sosiaalinen sekoittaminen edistää koetun hyvinvoinnin tasa-arvoa
Teemu Kemppainen ja Matti Kortteinen

4/2021: Turun laajenevassa keskusta-asumisessa arvostetaan sujuvaa arkea, kokemuksellisia laatutekijöitä ja kaupunkiluontoa
Veera Turku, Jenni Kuoppa, Sini Saarimaa, Hannu Ruonavaara, Markus Laine, Jyrki Tarpio

3/2021: Kohtuuhintaisen asumisen puutteellinen määrittely johtaa kapea-alaiseen tulkintaan tavoitteista ja ratkaisukeinoista
Jarkko Rasinkangas, Elina Sutela, Jutta Juvenius

2/2021: Vapaa-ajan palveluiden digitalisoituminen avaa uusia mahdollisuuksia, mutta ei korvaa kokemuksia paikan päällä 
Jenni Poutanen, Sari Puustinen, Jukka Hirvonen, Sampo Ruoppila, Heini Järventausta, Pasi Keski-Pukkila

1/2021: Turku on edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta sopeutumisessa riittää kirittävää
Kristine Kern, Sam Grönholm, Wolfgang Haupt, Luca Hopman, Nina Tynkkynen ja Pekka Kettunen

1/2021: Turku is a forerunner in climate mitigation, but has catching up to do in climate adaptation
Kristine Kern, Sam Grönholm, Wolfgang Haupt, Luca Hopman, Nina Tynkkynen, and Pekka Kettunen

Tutkimusraportteja

2/2021: Koronan vaikutukset vapaa-ajan palveluiden ja tilojen käyttöön
Sari Puustinen, Jenni Poutanen, Heini Järventausta, Jukka Hirvonen, Pasi Keski-Pukkila, Sampo Ruoppila

1/2021: Forerunner Cities’ Climate Policy – Assessing Turku in Comparison with Malmö, Groningen and Rostock
Kristine Kern, Sam Grönholm, Wolfgang Haupt, Luca Hopman, Nina Tynkkynen, and Pekka Kettunen

2020

Tutkimuskatsauksia

5/2020: Turun keskusta kulutustilana – vetovoimatekijät, kulkutavat ja rahankäyttö
Heli Marjanen, Meri Malmari ja Anna-Maija Kohijoki

4/2020: Turun asema maan sisäisessä muuttoliikkeessä
Rasmus Aro

3/2020: Ylisukupolviselle huono-osaisuudelle altistavat ja siltä suojaavat ei-materiaaliset tekijät
Niko Eskelinen, Helena Hautala, Lotta Lintunen ja Johanna Kallio

2/2020: Kaupunkikehittäminen strategisena navigointina
Helka Kalliomäki, Kaisa Granqvist, Raine Mäntysalo, Satu Teerikangas, Hanna Mattila ja Antero Hirvensalo

1/2020: Julkinen valaistus 1800-luvun Turussa
Panu Savolainen

Tutkimusraportteja

4/2020: Implementing a democratic innovation – Online deliberation on a future transport system
Kimmo Grönlund, Kaisa Herne, Maija Jäske, Heikki Liimatainen, Lauri Rapeli and Mikko Värttö together with Jonas Schauman, Rasmus Siren and Albert Weckman

3/2020: Turkulaisten ulkoilu ja kaupunkiluonnon merkitys koronakeväänä 2020
Nora Fagerholm, Salla Eilola, Johanna Jämsä ja Vesa Arki

2/2020: Turun keskustan liikenneskenaarioiden yritysvaikutusten arviointi
Heli Marjanen, Meri Malmari ja Anna-Maija Kohijoki

1/2020: Nuorten toimijuus ja kokemukset palveluista
Henri Koskinen

2019

Tutkimuskatsauksia

Olli Jakonen
 
Johnny Långstedt ja Julius Manninen
 
 
Juuso Suomi
 

Tutkimusraportteja

2018

Tutkimuskatsauksia

6/2018: Kaupunkikeskusta vetovoimaisena ostosympäristönä – ikääntyvien kuluttajien näkökulma
Anna-Maija Kohijoki ja Katri Koistinen

5/2018: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja vaikuttavuus
Maija Jäske ja Lauri Rapeli

4b/2018: Finnish Somali Women: Defining and Living Citizenship in Turku
Camilla Marucco

4a/2018: Suomen somalinaisten kokemuksellinen kansalaisuuden määrittely ja eletty kansalaisuus Turussa
Camilla Marucco

3/2018: Kansainvälinen Turun Seurahuone
Topi Artukka

2/2018: Lähiöiden täydennysrakentamisen suunnittelun toimintamallit
Hanna Kosunen

1/2018: Kaupunkievoluution tunnistaminen ja tukeminen itseorganisoituvilla työpaikka-alueilla
Jenni Partanen

Tutkimusraportteja

2/2018: Dialogia ja tiivistyvää yhteistyötä: Turun kaupunkitutkimusohjelman 2014-2017 arviointi
Jenni Airaksinen

1/2018: Turun merellisen kaupunkikehittämisen haasteita
Jani Vuoltenaho (toim.)

2017

Tutkimuskatsauksia

2/2017 Ylisukupolvinen kasautuva huono-osaisuus Turussa ja muissa Suomen suurissa kaupungeissa
Jani Erola, Johanna Kallio, Teemu Vauhkonen

1/2017 Modernin kynnyksellä: Turku kansainvälisissä talouden ja kulttuurin verkostoissa 1800-luvulla 
Janne Tunturi, Taina Syrjämaa,Saara Penttinen ja Jan Helenius

Tutkimusraportteja

3/2017: Lasta odottavien perheiden terveyden ja hyvinvoinnin alueelliset erot Turussa
Eeva-Leena Kataja, Linnea Karlsson, Teemu Kemppainen ja Hasse Karlsson

2/2017: Vaikuttavuuden arviointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
Pekka Kettunen

1/2017: Yhdyskuntasuunnittelun koulutustarveselvitys (pdf)
Markku Norvasuo

2016

Tutkimuskatsauksia

4/2016 Nuorten luovat kaupunkitilan käytöt: institutionaalisista tiloista vapaaseen oleiluun (Sara Peltonen)

3/2016 Teini-ikäisten tyttöjen liminaaliset tilat Turussa (Ann-Charlotte Palmgren)

3/2016 Teenaged Girls and Liminal Spaces in Turku (Ann-Charlotte Palmgren)

2/2016 Maahanmuuttoasenteet Turun pienalueilla (Staffan Himmelroos & Mikko Leino)

1/2016 Yhteiskuntavastuullisuus kaupunkibrändin ytimenä? (Ulla Hakala)

Tutkimusraportteja

1/2016: Turun kaupunginosien naapurustohenki
Risto Haverinen

Tietoon perustuva päätöksenteko Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä
Anu Kotilainen, Ville Santala, Ville Helminen, Helka Kalliomäki, Jani Sainio & Aki Koponen
Julkaistu Turun yliopiston kauppakorkeakoulun CCR-tutkimuspalvelujen sarjassa E1/2016. 

2015

Tutkimuskatsauksia

5a/2015 Riskienhallinta yhteistoimintaan perustuvassa julkisten palvelujen tarjonnassa (Paula Sonja Karlsson)

5b/2015 Risk governance in collaborative public service provision (Paula Sonja Karlsson)

4a/2015 Vanhusten osallistaminen sosiaaliseen ja kulttuurielämään: kokemuksia palveluasumisesta (Mariya Riekkinen)

4b/2015 Inclusion of the Elderly in Social and Cultural Life: Experiences from Service Institutions (Mariya Riekkinen)

3/2015 ”Så mycket kunde göras av Åbo” – Satamakysymys ja sadan vuoden takainen haave Turusta kansainvälisen kaupan keskuksena (Emilia Karppinen)

2/2015 Historiallisen jokirannan julkisen tilan kehittäminen (Arttu Forsell)

1/2015 Julkinen ja yksityinen 1700-luvun kaupunkitilassa (Panu Savolainen)

Tutkimusraportteja

1/2015: A Sense of Place. Exploring Analytic Potential of Location Based Social Network Data in Turku City Centre.
Damiano Cerrone et al

2014

Tutkimuskatsauksia

4/2014 Opiskelijoiden vaikutus opiskelukaupunkiin (Helka Kalliomäki)

3/2014 Maahanmuuttajien asumisen keskittyminen Turussa (Jarkko Rasinkangas)

2/2014 Kunnan nimen merkitys Turun seudun asukkaille kuntaliitostilanteessa (Paula Sjöblom, Ulla Hakala ja Satu-Päivi Kantola)

1/2014 Turkulaisten onnellisuutta selittävät tekijät (Arttu Saarinen)

2013

Tutkimuskatsauksia

10/2013 Maahanmuuttajien kotoutuminen ja liikuntapalvelut Turun seudulla (Tuomas Zacheus)

9/2013 Suoran demokratian rooli kuntapolitiikassa (Maija Karjalainen)

8/2013 Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla (Antti Vasanen)

7/2013 Kotona Turussa ja Suomessa? Kurdinuorten neuvottelua kuulumisesta ja identiteeteistä (Mari Toivanen)

6a/2013 Mobiiliosallistuminen: uudet kaupunkien suunnitteluun osallistavat sovellukset (Titiana Ertiö)

6b/2013 M-participation: the emergence of participatory planning applications (Titiana Ertiö)
 
5/2013 Vyöhykkeet visioissa ja käytännöissä: näkökulmia suomalaisiin kehittämisvyöhykkeisiin (Helka Kalliomäki)

4a/2013 Poliittinen osallistuminen ja kuntaliitoksen mahdollisuus Turun seudulla (Krister Lundell)
 
4b/2013 Political Participation in a Potential Municipal Merger in the Turku Region (Krister Lundell)
 
3/2013 Asumisvalinnat ja kestävä kaupunki (Tanja Ahola)
 
2/2013 Julkiseen tilaan liittyvät vastuukysymykset kaupunkilaisten omaehtoisessa kulttuuritoiminnassa (Riina Lundman)
 
1a/2013 Miten julkisia ovat Turun julkiset tilat? (Georgiana Varna)
 
1b/2013 How public are Turku’s public places? (Georgiana Varna)

Tutkimusraportteja

2/2013: Kestävät kaupungit ja kaupunginosat- tutkimusohjelmista poimittua (ei saatavilla verkkoversiota)
Tanja Ahola

1/2013: Osallistuminen ja osallisuus Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen 2011
Titiana Ertiö

2012

Tutkimuskatsauksia

5/2012 Turun maahanmuuton kuva (Kimmo Salminen)

4a/2012 Verkkodemokratia Suomen kunnissa (Henrik Serup Christensen)

4b/2012 E-democracy in Finnish municipalities (Henrik Serup Christensen)

3/2012: Etnologi(n)en kaupunki: Urbaani arkielämä tutkimuskohteena (Timo J. Virtanen)

2/2012: Maahanmuutto ja erilaisuus suomalaisen yhteiskunnan hankauskohtina (Suvi Keskinen)

1/2012: Liikunta on elämyksiä täynnä (Tanja Matarma)

2011

Tutkimuskatsauksia

8/2011: Turku–Tukholma: Elinkeinotoiminnan uusien yhteyksien julkinen kehittäminen (Jussi S. Jauhiainen & Katri Suorsa)

7/2011: Turun seudun talouskasvun rakenteelliset tekijät (Paavo Okko ja Elias Oikarinen)

6/2011: Kulttuuri on voima itsessään (Anita Rubin ja Katriina Siivonen)

5/2011: Ekokaupungit – utopiasta käytäntöön, esimerkkinä Kiina (Outi Luova)

4/2011: Kulttuurikaupungista kulttuuripääkaupungiksi ja takaisin (Jukka Saukkolin)

3/2011: Aivovuoto on Turun seudun haaste (Timo Aro)

2/2011: Demokratian kehitys ja demokratiakäsitykset kulkevat käsi kädessä (Lauri Karvonen)

1/2011: Kulttuurin hyvinvointivaikutukset: onnea, elämyksiä, terveyttä (Sanna Nummelin)