Tutkimuskatsauksia-sarja

Sarjassa julkaistaan tiiviitä katsauksia kaupunkitutkimuksen ja -kehittämisen ajankohtaisista aiheista. Kirjoittajat ovat tutkijoita.

(Verkkojulkaisu ISSN 1799-5124, pdf)

2020

4/2020: Turun asema maan sisäisessä muuttoliikkeessä
Rasmus Aro

3/2020: Ylisukupolviselle huono-osaisuudelle altistavat ja siltä suojaavat ei-materiaaliset tekijät
Niko Eskelinen, Helena Hautala, Lotta Lintunen ja Johanna Kallio

2/2020: Kaupunkikehittäminen strategisena navigointina
Helka Kalliomäki, Kaisa Granqvist, Raine Mäntysalo, Satu Teerikangas, Hanna Mattila ja Antero Hirvensalo

1/2020: Julkinen valaistus 1800-luvun Turussa
Panu Savolainen

2019

Olli Jakonen
 
Johnny Långstedt ja Julius Manninen
 
 
Juuso Suomi
 

2018

6/2018: Kaupunkikeskusta vetovoimaisena ostosympäristönä – ikääntyvien kuluttajien näkökulma
Anna-Maija Kohijoki ja Katri Koistinen

5/2018: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja vaikuttavuus
Maija Jäske ja Lauri Rapeli

4b/2018: Finnish Somali Women: Defining and Living Citizenship in Turku
Camilla Marucco

4a/2018: Suomen somalinaisten kokemuksellinen kansalaisuuden määrittely ja eletty kansalaisuus Turussa
Camilla Marucco

3/2018: Kansainvälinen Turun Seurahuone
Topi Artukka

2/2018: Lähiöiden täydennysrakentamisen suunnittelun toimintamallit
Hanna Kosunen

1/2018: Kaupunkievoluution tunnistaminen ja tukeminen itseorganisoituvilla työpaikka-alueilla
Jenni Partanen

2017

2/2017 Ylisukupolvinen kasautuva huono-osaisuus Turussa ja muissa Suomen suurissa kaupungeissa
Jani Erola, Johanna Kallio, Teemu Vauhkonen

1/2017 Modernin kynnyksellä: Turku kansainvälisissä talouden ja kulttuurin verkostoissa 1800-luvulla 
Janne Tunturi, Taina Syrjämaa,Saara Penttinen ja Jan Helenius

2016

4/2016 Nuorten luovat kaupunkitilan käytöt: institutionaalisista tiloista vapaaseen oleiluun (Sara Peltonen)

3/2016 Teini-ikäisten tyttöjen liminaaliset tilat Turussa (Ann-Charlotte Palmgren)

3/2016 Teenaged Girls and Liminal Spaces in Turku (Ann-Charlotte Palmgren)

2/2016 Maahanmuuttoasenteet Turun pienalueilla (Staffan Himmelroos & Mikko Leino)

1/2016 Yhteiskuntavastuullisuus kaupunkibrändin ytimenä? (Ulla Hakala)

2015

5a/2015 Riskienhallinta yhteistoimintaan perustuvassa julkisten palvelujen tarjonnassa (Paula Sonja Karlsson)

5b/2015 Risk governance in collaborative public service provision (Paula Sonja Karlsson)

4a/2015 Vanhusten osallistaminen sosiaaliseen ja kulttuurielämään: kokemuksia palveluasumisesta (Mariya Riekkinen)

4b/2015 Inclusion of the Elderly in Social and Cultural Life: Experiences from Service Institutions (Mariya Riekkinen)

3/2015 ”Så mycket kunde göras av Åbo” – Satamakysymys ja sadan vuoden takainen haave Turusta kansainvälisen kaupan keskuksena (Emilia Karppinen)

2/2015 Historiallisen jokirannan julkisen tilan kehittäminen (Arttu Forsell)

1/2015 Julkinen ja yksityinen 1700-luvun kaupunkitilassa (Panu Savolainen)

2014

4/2014 Opiskelijoiden vaikutus opiskelukaupunkiin (Helka Kalliomäki)

3/2014 Maahanmuuttajien asumisen keskittyminen Turussa (Jarkko Rasinkangas)

2/2014 Kunnan nimen merkitys Turun seudun asukkaille kuntaliitostilanteessa (Paula Sjöblom, Ulla Hakala ja Satu-Päivi Kantola)

1/2014 Turkulaisten onnellisuutta selittävät tekijät (Arttu Saarinen)


2013

10/2013 Maahanmuuttajien kotoutuminen ja liikuntapalvelut Turun seudulla (Tuomas Zacheus)

9/2013 Suoran demokratian rooli kuntapolitiikassa (Maija Karjalainen)

8/2013 Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla (Antti Vasanen)

7/2013 Kotona Turussa ja Suomessa? Kurdinuorten neuvottelua kuulumisesta ja identiteeteistä (Mari Toivanen)

6a/2013 Mobiiliosallistuminen: uudet kaupunkien suunnitteluun osallistavat sovellukset (Titiana Ertiö)

6b/2013 M-participation: the emergence of participatory planning applications (Titiana Ertiö)
 
5/2013 Vyöhykkeet visioissa ja käytännöissä: näkökulmia suomalaisiin kehittämisvyöhykkeisiin (Helka Kalliomäki)

4a/2013 Poliittinen osallistuminen ja kuntaliitoksen mahdollisuus Turun seudulla (Krister Lundell)
 
4b/2013 Political Participation in a Potential Municipal Merger in the Turku Region (Krister Lundell)
 
3/2013 Asumisvalinnat ja kestävä kaupunki (Tanja Ahola)
 
2/2013 Julkiseen tilaan liittyvät vastuukysymykset kaupunkilaisten omaehtoisessa kulttuuritoiminnassa (Riina Lundman)
 
1a/2013 Miten julkisia ovat Turun julkiset tilat? (Georgiana Varna)
 
1b/2013 How public are Turku’s public places? (Georgiana Varna)


2012

5/2012 Turun maahanmuuton kuva (Kimmo Salminen)

4a/2012 Verkkodemokratia Suomen kunnissa (Henrik Serup Christensen)

4b/2012 E-democracy in Finnish municipalities (Henrik Serup Christensen)

3/2012: Etnologi(n)en kaupunki: Urbaani arkielämä tutkimuskohteena (Timo J. Virtanen)

2/2012: Maahanmuutto ja erilaisuus suomalaisen yhteiskunnan hankauskohtina (Suvi Keskinen)

1/2012: Liikunta on elämyksiä täynnä (Tanja Matarma)


2011

8/2011: Turku–Tukholma: Elinkeinotoiminnan uusien yhteyksien julkinen kehittäminen (Jussi S. Jauhiainen & Katri Suorsa)

7/2011: Turun seudun talouskasvun rakenteelliset tekijät (Paavo Okko ja Elias Oikarinen)

6/2011: Kulttuuri on voima itsessään (Anita Rubin ja Katriina Siivonen)

5/2011: Ekokaupungit – utopiasta käytäntöön, esimerkkinä Kiina (Outi Luova)

4/2011: Kulttuurikaupungista kulttuuripääkaupungiksi ja takaisin (Jukka Saukkolin)

3/2011: Aivovuoto on Turun seudun haaste (Timo Aro)

2/2011: Demokratian kehitys ja demokratiakäsitykset kulkevat käsi kädessä (Lauri Karvonen)

1/2011: Kulttuurin hyvinvointivaikutukset: onnea, elämyksiä, terveyttä (Sanna Nummelin)