Tutkimusraportteja-sarja

Turun kaupunkitutkimuksen Tutkimusraportteja-sarjassa julkaistaan täysimittaisia tutkimusraportteja kaupunkitutkimuksen ja -kehittämisen ajankohtaisista aiheista. Sarjaan kirjoittavat asiantuntijat eivät pääosin työskentele Turun kaupungin organisaatioissa, eivätkä esitetyt väitteet välttämättä vastaa kaupungin virallista näkemystä.

Tutkimusraportteja (Verkkojulkaisu ISSN 2243-1594, pdf)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

Asiasanat: