Aineistokuvaukset

Huoltoyhtiöt
Kaupunkiympäristötoimiala / Liikennevalot
Kaupunkiympäristötoimiala / Ulkovalot
Turku Energia Oy / Kaukolämpö
Turku Energia Sähköverkot Oy
Turun Vesihuolto Oy
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Muut

Huoltoyhtiöt

Tasojen nimet Johtokarttapalvelussa:
Huoltoyhtiöt

Aineistojen päivitystiheys:
Aineistoa päivitetään tarpeen mukaan

Tietojen maantieteellinen kattavuus:
Huoltoyhtiöiden toimialueiden mukainen.

Aineiston kuvaus:
Aineisto sisältää huoltoyhtiöiden omistamien johtojen ja niihin liittyvien rakenteiden tiedot. Aineisto on digitoitu Kiinteistöliikelaitoksen toimesta huoltoyhtiöiden toimittamiin johtotietoihin perustuen.

Luotettavuus:
Aineisto on Johtokarttapalvelun yleisen tarkkuusluokituksen mukainen:
1. mitattu
2. mitattu peitettynä
3. epämääräinen sijainti

Kaapelinäytöt:
Näyttö tarpeen mukaan. Pyydetään kaapelin omistavalta taholta.

Kaapelivahinkotilanteessa toimiminen:
Kaapelivahinkotilanteissa tai sitä epäiltäessäkin on soitettava HETI kaapelin omistavalle taholle.

Yhteystiedot:
Kts. toimijoiden yhteystiedot

_______________________________________

Kaupunkiympäristötoimiala / Liikennevalot

Tasojen nimet Johtokarttapalvelussa:
Kiinteistöliikelaitos

Aineistojen päivitystiheys:
Aineisto päivitetään joka viikonloppu.

Tietojen maantieteellinen kattavuus:
Turun kaupungin alue.

Aineiston kuvaus:
Liikennevalokaapeleiden sekä niihin liittyvien maanpäällisten rakenteiden sijainti.

Luotettavuus:
Aineisto on Johtokarttapalvelun yleisen tarkkuusluokituksen mukainen:
1. mitattu
2. mitattu peitettynä
3. epämääräinen sijainti

Kaapelinäytöt:
Tilaa näyttö: Ari Kanninen puh. 050 5573241, (02) 2628 111.

Kaapelivahinkotilanteessa toimiminen:
Kaapelivahinkotilanteissa tai sitä epäiltäessäkin on soitettava HETI Turku Energialle puh. (02) 2628 201, (02) 2628 202, (02) 2628 203.

Yhteystiedot:
Olli Tirroniemi
Turun Kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala
+358 50 556 6574
olli.tirroniemi@turku.fi

_______________________________________

Kaupunkiympäristötoimiala / Ulkovalot

Tasojen nimet Johtokarttapalvelussa:
Kiinteistöliikelaitos

Aineistojen päivitystiheys:
Aineisto päivitetään joka viikonloppu.

Tietojen maantieteellinen kattavuus:
Turun kaupungin alue.

Aineiston kuvaus:
Ulkovalokaapeleiden sekä niihin liittyvien maanpäällisten rakenteiden sijainti.

Luotettavuus:
Aineisto on Johtokarttapalvelun yleisen tarkkuusluokituksen mukainen:
1. mitattu
2. mitattu peitettynä
3. epämääräinen sijainti

Kaapelinäytöt:
Näyttö tarpeen mukaan. Tilaa näyttö: Ari Kanninen , puh. 050 5573 241, (02) 2628 111

Kaapelivahinkotilanteessa toimiminen:
Kaapelivahinkotilanteissa tai sitä epäiltäessäkin on soitettava HETI Turku Energialle puh. (02) 2628 201, (02) 2628 202, (02) 2628 203.

Yhteystiedot:
Olli Tirroniemi
Turun Kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala
+358 50 556 6574
olli.tirroniemi@turku.fi

_______________________________________

Turku Energia Oy / Kaukolämpö

Tasojen nimet Johtokarttapalvelussa:

TE - Kaukokylmä
TE - Kaukokylmä (tekstit)
TE - Kaukolämpö
TE - Kaukolämpö (tekstit)

Aineistojen päivitystiheys:

Tiedot päivitetään joka arkiyö (ma-pe).

Tietojen maantieteellinen kattavuus:

Turku Energia Oy:n kaukolämmön jakelualue: Turku, Kaarina, Raisio Naantali ja Masku (ostoskeskus)

Aineiston kuvaus:

Turku Energia Oy:n maanalaisten kaukolämpö-, kaukojäähdytys-, höyry- ja lauhdejohtojen sekä niihin liittyvien maanalaisten ja maanpäällisten rakenteiden sijainti.

Luotettavuus:

Aineisto on kartoitettu kaavoitusmittausasetuksen tarkkuusvaatimusten mukaisesti. Likimääräinen sijainti on ilmoitettu tekstillä.

Johtorakenteen normaali peittosyvyys on 0,5 - 0,8 m ja haaroitusten kohdalla pienempi kuin 0,5 m. Johdon ylä- ja alapinnan korkeudet saa erikseen pyytämällä (Turku Energia Oy Lämpö rakennuttamis- tai käyttöpalvelut). Johdon korkeusaseman esitys eri kaupunkien johto-osuuksilla poikkeaa Turun käytännöstä.

Johtorakenteen viereen merkitty viestikaapeliputki tai viestikaapeli on n. 20 cm etäisyydellä johtorakenteen ulkoreunasta.

Johdon sijaintinäytöt: Kaapelinäytöt tilataan puh. 02 2628 300 tai kaapelinaytot@turkuenergia.fi 

Erityisesti huomioitavaa:

Suoritettaessa johtorakenteita alittavia tai risteäviä kaivutöitä on otettava yhteys Turku Energian Kaukolämmön käyttöpalveluun ja tuentaohjeiden osalta rakennuttamispalveluun.

Johtorakenteiden poikkileikkaukset on esitetty PDF-muotoisissa piirustuksissa

Varissuon (VRS - Varissuon Lämpö) ja Runosmäen ( RNS-Runosmäenhuolto ) kaupunginosissa olevat kaukolämpöjohdot omistaa paikallinen lämpöyhtiö, mutta niissä kulkee Turku Energian vesi. Tästä syystä kaukolämpöjohdot ja niihin liittyvät rakenteet on esitetty Turku Energian aineistossa.

Kyseisten tahojen johtoihin ja rakenteisiin kohdistuvat tiedustelut tulee kohdistaa suoraan paikalliselle huoltoyhtiölle. Turku Energia ja Johtokarttapalvelun asiakaspalvelu eivät vastaa näihin johtoihin kohdistuviin eritystietämystä vaativaan kyselyihin.

Johtovahinkotilanteessa toimiminen:

  • Vauriotilanteessa otettava välittömästi yhteys Turku Energian Kaukolämmön vikapäivystykseen: p. 0800 02 001
  • Kaukolämmön käyttöpalvelut: Perttunen p. 050 557 3783

Yhteystiedot:

Turku Energia
kaukolämpö
Linnankatu 65

_______________________________________

Turku Energia Sähköverkot Oy

Tasojen nimet Johtokarttapalvelussa:
TE - Sähköverkot

Aineistojen päivitystiheys:
Tiedot päivitetään joka arkiyö (ma-pe).

Tietojen kattavuus:
Turku Energia Sähköverkot Oy:n jakelualue.

Aineiston kuvaus:
Turku Energia Sähköverkot Oy:n maanalaisten sähköjohtojen sekä niihin liittyvien maanpäällisten rakenteiden sijainti.

Luotettavuus:
Aineisto on Johtokarttapalvelun yleisen tarkkuusluokituksen mukainen:
1. mitattu
2. mitattu peitettynä
3. dg/epävarma
(dg = digitoitu)

Kaapelinäytöt:
Näyttö tarpeen mukaan. Tilaa näyttö: puh. (02) 2628 300 tai kaapelinaytot@turkuenergia.fi.

Erityisesti huomioitavaa:
Jos työkohteessa on 110 kV, 20 kV tai 10kV kaapeleita, ota aina yhteys käyttökeskukseen ennen työn alkua käyttökeskeytystarpeen selvittämiseksi. Käyttökeskus puh: (02) 2628 201.
Turku Energian kaivutyöohje.
Tontilla olevan liittymisjohdon sijainti on useimmiten viitteellinen.

Kaapelivahinkotilanteessa toimiminen:
Kaapelivahinkotilanteissa tai sitä epäiltäessäkin on soitettava HETI Turku Energia Sähköverkot Oy:lle
puh. (02) 2628 200.

Yhteystiedot:
Sera Sormunen puh. (02) 2628 183, (02) 2628 111

_______________________________________

Turun Vesihuolto Oy

Tasojen nimet Johtokarttapalvelussa:
Vesiliikelaitos
Vesiliikelaitos (tekstit)

Aineistojen päivitystiheys:
Kerran viikossa.

Tietojen maantieteellinen kattavuus:
Turun kaupungin alueella olevat yleiset vesi- ja viemärijohdot, ja tonttijohtojen liitospaikat.

Aineiston kuvaus:
Turun kaupungin alueella olevien yleisten vesi- ja viemärijohtojen sekä niihin liittyvien maanpäälisten rakenteiden sijainti. Kiinteistöjen omistamien tonttijohtojen (merkitty katkoviivoin) sijainnit ovat usein viitteellisiä.

Luotettavuus:
Keskustassa ja sen lähiympäristössä hyvä, haja-alueilla enemmän epätarkkuuksia. Aineiston luokittelemattomuuden vuoksi vanhempien vesijohtojen sijaintiin tulee suhtautua tietyllä varauksella, josta syystä vesijohdot esitetäänkin kolmannen luokan kohteina (epämääräinen sijainti). Viemärit on rakennettu pääsääntöisesti kaivoista ja niitä yhdistävistä putkista. Maanpinnalla olevista kaivonkansista voidaan viemärien sijaintia tarkastella melko luotettavasti (kakkosluokka)

Erityisesti huomioitavaa:
Kiinteistöjen omistamien tonttijohtojen (merkitty katkoviivoin) sijainnit ovat usein viitteellisiä

Vesi- ja viemärijohto vahinkotilanteessa toimiminen
Johtovahinkotilanteissa tai niin epäiltäessäkin on soitettava HETI Turun Vesihuolto Oy:lle.

Vesijohtovuodot
Suoritamme yleisten yleisten runkovesijohtojen sekä tonttivesijohtojen (litoskohdasta vesimittareille) korjatukset.
Ma-To klo 7.00-15.30, pe klo 7.00-14.00
p. 0500 872 177 (Aurajoen etelä/itäpuoli)
p. 0500 527 231 (Aurajoen pohjois/länsipuoli)
Edellä mainittujen aikojen ulkopuolella:
p. 044 907 2011 (Turun Seudun Vesi Oy:n valvomo)

Viemäriongelmat
Kaikkina aikoina
p. 040 742 4320

Asiakaspalvelu
Logomo Byrå, tila 181
Köydenpunojankat 14
20100 Turku
Toimistoaika arkisin klo 9-12
Puhelinaika arkisin klo 9-14, p. 02 263 32292

https://www.turunvesihuolto.fi/

_______________________________________

Turun yliopisto

Tasojen nimet Johtokarttapalvelussa:
Turun yliopisto

Aineistojen päivitystiheys:
Tarpeen mukaan.

Tietojen maantieteellinen kattavuus:
Turun yliopiston alue.

Aineiston kuvaus:
Turun yliopiston johtotiedot.

Luotettavuus:
Sijaintitieto epävarma.

Kaapelinäytöt:
Näytöt tarpeen mukaan. Tilaa näyttö: puh. (02) 333 6000

Kaapelivahinkotilanteessa toimiminen:
Vauriotilanteessa otettava välittömästi yhteys kaapelin omistavaan tahoon.

Yhteystiedot:

Turun Yliopisto
Tietohallinto
Assistentinkatu 4
20500 Turku
p. (02) 333 6000

Åbo Akademi

Tasojen nimet Johtokarttapalvelussa:
Åbo Akademi

Aineistojen päivitystiheys:
Aineistoa päivitetään tarpeen mukaan.
Aineisto on päivitetty 28.11.2013.

Tietojen maantieteellinen kattavuus:
Åbo Akademin johtotiedot.

Aineiston kuvaus:
Aineisto sisältää Åbo Akademin omistamien johtojen ja niihin liittyvien rakenteiden tiedot.

Luotettavuus:
Sijaintitieto epävarma.

Kaapelinäytöt:
Näyttö tarpeen mukaan. Tilaa näyttö: puh. (02) 215 4798 tai 040 5177709

Kaapelivahinkotilanteessa toimiminen:
Kaapelivahinkotilanteissa tai sitä epäiltäessäkin on soitettava HETI kaapelin omistavalle taholle.

Yhteystiedot:
Åbo Akademi
Datacentralen
Fänriksgatan 3 B
20500 TURKU
Puh. (02) 215 4798 tai 040 5177709

_______________________________________

Muut

Tasojen nimet Johtokarttapalvelussa:
Muut

Aineistojen päivitystiheys:
Tarpeen mukaan.

Tietojen maantieteellinen kattavuus:
Turun kaupungin alue

Aineiston kuvaus:
Aineistossa on Kakskerta-Satava vesiosuuskunnan, tuntemattomien omistajien ja muiden omistajien johtotietoja. Lisäksi aineistossa on mukana käytöstä poistettuja kaasujohtoja.

Luotettavuus:
Sijaintitieto pääosin epävarma.

Kaapelinäytöt:
Näyttö tarpeen mukaan kaapelin omistavalta taholta. Kts. toimijoiden yhteystiedot. Mikäli kaapelin omistaja on tuntematon, tulee kaivutyötä tekevän tilata tai suorittaa kaapelinäyttö omatoimisesti.

Erityisesti huomioitavaa:
Johtotiedot ovat suuntaa-antavia ja sijaintitieto on pääosin epävarmaa.

Kaapelivahinkotilanteessa toimiminen:
Kaapelivahinkotilanteissa tai sitä epäiltäessäkin on soitettava HETI kaapelin omistavalle taholle.

Yhteystiedot:
Kts. toimijoiden yhteystiedot