Lue lisätietoja Turun käyttämistä koordinaattijärjestelmistä

Turun kaupunki siirtyi kartta- ja paikkatietotuotannossa yleiseurooppalaisen standardin mukaisiin tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmiin 15.2.2010. Turussa on käytössä valtionhallinnon suositusten mukainen EUREF-FIN-tasokoordinaattijärjestelmä sekä N2000-korkeusjärjestelmä.

Turun kaupungin kartastotöissä käytetyt ns. Turun järjestelmän koordinaatit korvattiin Turun seudulle paremmin sopivilla ETRS-GK23 tasokoordinaateilla. Muunnoksen jälkeen Turun seudun kartta- ja paikkatietoaineistoa voidaan käyttää saumattomasti yhdessä yli kuntarajojen. Käyttöönotetun järjestel­män taustalla ovat valtionhallinnon suositukset JHS196 ja JHS197.

Muunnoskertoimen avulla kaupungin paikkatietoaineistossa olevat nykyiset koordinaatit muunnettiin uuden järjestelmän mukaisiksi. Muunnoksen seurauksena kaikkien järjestelmässä olevien tietojen koordinaattiluvut muuttuivat.

Seuraavassa esimerkki (Turun tuomiokirkon torni) koordinaattilukujen muuttumisesta:

Turun järjestelmä
x: 105314.579
y: 70507.582

ETRS-GK23
x: 6704699.090
y: 23460253.690

Y-koordinaatti on päätetty ottaa käyttöön JHS-suosituksen mukaisesti ns. pitkässä muodossa eli koordinaattiluvun alussa on kaistaa osoittava luku 23.

Myös korkeusjärjestelmä muuttui

Tasokoordinaattimuunnoksen yhteydessä muuttui myös korkeusjärjestelmä. Turussa käytössä olleen NTurku-järjestelmä tilalle tuli uusi valtakunnallinen N2000-korkeusjärjestelmä. Maan kohoamisen takia vanhan korkeusjärjestelmän korkeuksiin on lisättävä +0.464 m, jotta päästään N2000-järjestelmään.

Käytöstä poistuneen Turun järjestelmän ja uuden N2000-järjestelmän välinen korkeusero käy ilmi esimerkkikuvasta.

Korkeusjärjestelmät

Aineistojen luovutukset

Kaikki paikkatietoaineistojen luovutukset tapahtuvat ETRS-GK23 koordinaatistossa ja pelkästään N2000-korkeusjärjestelmässä.

Muunnokset muissa järjestelmissä

Kartta-aineistoa voi myös itse muuntaa käytettävässä paikkatieto-ohjelmistoissa ETRS-GK23 koordinaatistoon. Muuntamismahdollisuudet riippuvat käytössä olevan ohjelmiston ominaisuuksista.