Karttojen käyttäminen vaatii julkaisuluvan

Ota yhteyttä

Julkaisulupaan liittyvissä asioissa: kirsi.ahvas@turku.fi

Turun Kaupunkiympäristötoimiala on suuri karttojen tuottaja Turussa. Tunnetuin tuotteemme on Turun seudun opaskartta. Karttamme on tarkoitettu kulumaan niin suuren yleisön kuin ammattikäyttäjienkin käsissä. Karttojen ja kartta-aineistojen käyttöön esimerkiksi erilaisissa painotuotteissa tai internetissä tarvitaan kuitenkin julkaisulupa.

Mihin lupa tarvitaan, mihin ei

Lupaa ei tarvita:

  • Omaan käyttöön tehtyyn karttakopioon

Luvan tarvitsee:

  • kopiointiin ja painamiseen (mikäli ei tule vain omaan käyttöön)
  • julkaisemiseen
  • opetus- ja harrastustoimintaan
  • ammattikäyttöön, elinkeinotoimintaan, yhdistyksen, kerhon tai viranomaisen käyttöön

Lupa maksaa

Julkaisulupa on useimmiten maksullinen. Julkaistavaan kartta-aineiston hintaan vaikuttaa mm. kartan mittakaava, kartan koko, käytettävät värit ja julkaistavan kartan käyttötarkoitus. Vaikka karttaa käytettäisiin vain opinnäytteeseen tai opetus- tai tutkimustarkoitukseen, sille pitää hankkia lupa. Näissä tapauksissa lupa on kuitenkin pääsääntöisesti ilmainen. Julkaisulupamaksu on kertaluonteinen. Vähimmäiskorvaus on 70 EUR.

Kartan julkaisu internetissä

Asiakkaalla on mahdollisuus julkaista Kaupunkiympäristötoimialan karttoja myös internetissä. Kartan julkaisemiseen tarvitaan kuitenkin aina lupa.

Kaupunkiympäristötoimialan ylläpitämästä Turun seudun karttapalvelusta jokainen käyttäjä saa tulostaa kartan omaan käyttöönsä ilman erillistä lupaa. Jos hän haluaa jakaa karttatulosteita esimerkiksi omille asiakkailleen, siihen tarvitaan lupa.

Jos asiakas haluaa perustaa omilta sivuiltaan paikkalinkin Turun seudun karttapalveluun, niin siihen ei lupaa tarvita.

Copyright-merkintä aina näkyviin

Kun kartan, tulosteen tai kopion tekemiseen on käytetty Kaupunkiympäristötoimialan aineistoa, sen yhteydessä pitää olla maininta: © Turun kaupunkiympäristötoimiala

Jos asiakas julkaisee Kaupunkiympäristötoimialan kartan internetissä esimerkiksi omilla kotisivuillaan, julkaisulupamerkintä pitää näkyä kartta-alueella.

Jos asiakas laittaa digitaalisen ja uudelleen muokkaamansa kartan edelleenlevitykseen, mainitaan pohja-aineiston tekijänoikeus näin: Pohjakartta © Turun kaupunkiympäristötoimiala