Turun kaupunkitutkimusohjelma

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta.

Kaupunkitutkimusohjelman tavoite on tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Ohjelman avulla kanavoidaan yliopistotutkimuksesta näkökulmia, ideoita ja neuvonantoa (policy advice) kaupungin johtamiseen sekä tutkimusaiheita, -haasteita tai -pyyntöjä kaupunkihallinnosta yliopistoihin. Tietoperusteista johtamista vahvistamalla pyritään lisäämään kaupungin kehittämistoiminnan vaikuttavuutta.

Kaupunkitutkimusohjelma 2019-2023

Vuosille 2019–2023 laadittu kaupunkitutkimusohjelma ottaa teemansa Turun kaupungin strategian kahdesta ohjelmasta. Itse tutkimusohjelman kohde on, näiden teemojen puitteissa, yhteiskunnallinen ja tilallinen muutos kaupungeissa ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tutkimusohjelma määrittelee näin laveasti tutkimusten aihepiirin, mutta jättää tutkijoille varsinaisten tutkimuskysymyksien määrittelyn ja tutkimuksen sisällön tarkemman rajauksen. Tutkimusten odotetaan perustuvan teoreettiseen viitekehykseen ja tuottavan tuloksia, jotka ovat sekä merkittäviä akateemisin kriteerein että sovellettavissa kaupungin kehittämistoiminnassa.

Tutkimusyhteistyötä suunnataan etenkin ohjelman kautta kanavoidulla tutkimusrahoituksella. Kaupungin rahoittama tutkimus kohdennetaan ajankohtaisten haasteiden mukaisesti.

Aiheeseen liittyen: