Turun kaupunkitutkimusohjelma

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta.

Kaupunkitutkimusohjelman tavoite on tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Ohjelman avulla kanavoidaan yliopistotutkimuksesta näkökulmia, ideoita ja neuvonantoa (policy advice) kaupungin johtamiseen sekä tutkimusaiheita, -haasteita tai -pyyntöjä kaupunkihallinnosta yliopistoihin. Tietoperusteista johtamista vahvistamalla pyritään lisäämään kaupungin kehittämistoiminnan vaikuttavuutta.

Kaupunkitutkimusohjelma 2022–2025

Kaupunkitutkimusohjelma 2022–2025 ottaa teemansa Turun kaupungin pormestariohjelmasta ja strategiasta. Itse tutkimusohjelman kohde on, näiden teemojen puitteissa, yhteiskunnallinen ja tilallinen muutos kaupungeissa ja kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tutkimusohjelma määrittelee laveasti tutkimusten aihepiirin ja antaa esimerkkejä mahdollisista tutkimusaiheista, mutta jättää tutkijoille varsinaisten tutkimuskysymyksien määrittelyn ja tutkimuksen sisällön tarkemman rajauksen.

Ohjelma haastaa tutkijat pohtimaan kaupungin kilpailukyvyn ja kestävän kasvun tekijöitä sekä miten lisätä ennaltaehkäisevästi kaupunkilaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta. Ohjelman tavoite on vahvistaa Suomen keskeisimmän kaupunkipoliittisen toimijan – kaupunkien itse – ja tässä tapauksessa etenkin Turun kaupungin tietopohjaa kehittämisvalintoja tehtäessä. 

Turun kaupunkitutkimusohjelma 2022–2025

Aiheeseen liittyen: