Tietotilinpäätös

Tietotilinpäätöksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva kaupungin tiedon, tietoturvallisuuden ja tietosuojan hallinnan tilasta. Sitä voi pitää niin johdon sisäisen valvonnan työvälineenä kuin myös osana EU:n tietosuoja-asetuksessa edellytetyn osoitusvelvollisuuden täyttämistä sekä luottamuksen herättäjä kunnan asukkaiden tietojen käsittelyn osalta. 

Raportin on laatinut kaupungin sisäinen tarkastus. Tiedot on kerätty mm. kaupungin IT-palveluista, riskienhallinnasta, tietosuojavastaavalta ja henkilöstöhallinnosta.

Kaupungin yleiset tietosuojaa koskevat periaatteet löytyvät osoitteesta www.turku.fi/tietosuoja. Sivulla kerrotaan mm. evästeiden käytöstä ja rekisteröityjen oikeuksista. Sivulta löytyvät ohjeet myös tietopyynnön ja oikaisuvaatimuksen teosta, tietoja kartoista ja paikkatiedoista, avoimesta datasta ja paljosta muusta tietotekniikaan liittyvästä.

Tietoturvaan liittyvät poikkeamat kannattaa ilmoittaa sähköpostitse (tietosuoja@turku.fi) kaupungin tietosuojavastaaville, jotka koordinoivat loukkausten arvioinnin ja tekevät tarvittaessa viranomais- ja kansalaisilmoitukset.

Tietotilinpäätös 2021 (pdf)

Tietotilinpäätös 2020 (pdf)

Tietotilinpäätös 2019 (pdf)

Tietotilinpäätös 2018 (pdf)

Asiasanat: