Asuminen

Kiinteistöjä koskevia tilastotietoja (2015  - 2019)

Alla olevat raportit koostavat tilastotietoa Turun asunto- ja rakennuskannasta sekä kaupungin alueella sijaitsevista kesämökeistä Turun tilastollisten pienalueiden mukaan eriteltynä.

Raportit ovat tuotettu Turun kaupungin avointen pienaluetilastojen pohjalta. Aineistoihin voi tutustua täällä. Aineistot on alunperin tuottanut Tilastokeskus. Turun kaupungin avoimen datan palvelu on sopimus- ja tietosuojasyistä rajannut aineistojen laajuutta. Aineisto ei sisällä tietoa alueista, joissa on vähemmän kuin 100 asukasta (väestöä koskevat tiedot) tai 10 rakennusta (kiinteistöjä koskevat tiedot). Täten alla olevissa raporteissa esitetyt luvut eivät ole täysin tarkkoja, eivätkä välttämättä esim. vastaa koko Turun asukaslukua.