Liikevaihdon ja henkilöstön kehitys Turun seudulla (IV vuosinelj. 2019)

Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa neljännesvuosittain päivittyvää tietoa Turun seutukunnan alueen yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksestä ns. nopeina indikaattoreina.

Tarkastelussa on mukana neljä toimialaa sekä omana yritysryhmänään meriteollisuus:

  • rakentaminen
  • teollisuus (pois lukien Meyer Turku)
  • tukku- ja vähittäiskauppa
  • muut palvelut  
  • meriteollisuus (ml. Meyer Turku)

Lisäksi esitetään seutukunnan kaikki toimialat yhteensä.

Liikevaihdon ja henkilöstön kehitys toimialoittain Turun seutukunnassa (pdf)