Tilastotietoja aihealueittain

Tilastotietoja aihealueittain on jatkuvasti päivitettävä ppt-muotoinen tietopaketti. Aineisto koostuu pääasiassa Turku-strategian indikaattoreista.

Tilastotaulukoiden alueyksikkönä on yleensä Turku tai 6 suurimman kaupungin muodostama vertailuryhmä. Joissakin dioissa on käytössä myös Turun sisäinen tilastoaluejako, jota kuvaa seuraava kartta:

Tilastoaluejakoon ja muihin Turun sisäisiin aluejakoihin voi tutustua myös osoitteessa opaskartta.turku.fi/

Väestö
Väestönmuutokset
Asunto-olot ja rakennustoiminta
Työmarkkinat
Talous ja elinkeinot
Liikenne ja ympäristö
Veronalaiset tulot
Hyvinvointi
Koulutus
Turvallisuus