Hyvinvointi

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat 2012-2018

Gini-kerroin (käytettävissä olevat tulot) 2012-2018

Kotona asuvat yli 75-vuotiaat 2011-2018

Kunnan yleinen pienituloisuusaste 2012-2018

PYLL-mittari (menetetyt elinvuodet) 2013-2017

Toimeentulotukea saaneet henkilöt 2017-2019

THL:n sairastavuusindeksi 2011-2016

Työkyvyttömyyseläkettä saavat 2011-2018

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämässä Internet-välitteisessä SOTKA:net Tilasto- ja indikaattoripankissa ja Kansaneläkelaitoksen (KELA) ylläpitämässä Kelasto-tietokannassa voi tehdä hakuja kuntakohtaisiin tilastotietoihin väestön hyvinvoinnista ja terveydestä:

         ♦   Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKA:net

         ♦   Kansaneläkelaitoksen (KELA) tilastoja

Asiasanat: