Veronalaiset tulot

Veronalaiset tulot 2010-2017

Veronalaiset tulot pienalueittain 2017

Asuntoväestö tulokymmenyksittäin 2008 ja 2018

 

Tilastokeskuksen ylläpitämässä Statfin -tietokannassa on runsaasti maksuttomia tilastotietoja. Veronalaiset tulot, ks. Statfin/Tulot ja kulutus/Veronalaiset tulot

 

 

Asiasanat: