Väestö

Väestökatsaus

Tuoreimmat tilastotiedot Turun väkiluvusta, sukupuolijakaumasta sekä Turun ikäpyramidin rakenteesta löytyvät väestökatsaus-raportistamme. Raportti päivittyy automaattisesti, joten se on aina ajan tasalla.

Pienaluetilastot

Alla olevat raportit koostavat tilastotietoa Turun väestöstä, väestönlisäyksestä sekä muuttoliikkeistä kaupungin tilastollisten pienalueiden mukaan eriteltynä.

Raportit ovat tuotettu Turun kaupungin avointen pienaluetilastojen pohjalta. Aineistoihin voi tutustua täällä. Aineistot on alunperin tuottanut Tilastokeskus. Turun kaupungin avoimen datan palvelu on sopimus- ja tietosuojasyistä rajannut aineistojen laajuutta. Aineisto ei sisällä tietoa alueista, joissa on vähemmän kuin 100 asukasta (väestöä koskevat tiedot) tai 10 rakennusta (kiinteistöjä koskevat tiedot). Täten alla olevissa raporteissa esitetyt luvut eivät ole täysin tarkkoja, eivätkä välttämättä esim. vastaa koko Turun asukaslukua.