Hakeminen ja ilmoittautuminen

Tiedustelut

Ilmoittautumislinkit

Pääsyvaatimukset

Lukioon pääsyn vaatimuksena on 18 vuoden ikä ja perusopetukseen 16 vuoden ikä. Turun iltalukiossa ei ole yläikärajaa, keskiarvorajoja tai muita vaatimuksia. Opetus annetaan suomen kielellä, joten suomen kielessä tulee olla riittävä kielitaito. Aineopinnoissa ei ole ikärajaa ja opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa, esimerkiksi myös jo ylioppilaat, työelämässä olevat ja korkeakouluopiskelijat. Iltalukion nuorin opiskelija on ollut innokas 11-vuotias japanin kielen lukija. Turun iltalukion järjestämään perusopetukseen (luokat 7-9) vaaditaan 16 vuoden ikä. Vain erityisestä syystä tutkintotavoitteiseksi opiskelijaksi voidaan ottaa ikärajaa nuorempia opiskelijoita.

Koko lukio

Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Koko lukion oppimäärää suorittamaan ilmoittaudutaan sivun laidassa olevalla lomakkeella. Lomakkeen täyttämisen jälkeen lähetä se ja kopio viimeisimmästä todistuksestasi (esim. perusopetuksen päättötodistus, lukion erotodistus, opintosuoritusote tai todistus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta) opinto-ohjaajalle sähköpostitse. Yhteystiedot löydät sivun sivusta sekä kohdasta Opinto-ohjaus.

Yksittäisten oppiaineiden opinnot

Yksittäiset opintojaksot ovat maksuttomia Turun kaupungin ylläpitämissä päivälukioissa ja Turun ammatti-instituutissa tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Turun AMK:n opiskelijat voivat opiskella maksutta lyhyitä kieliä.

  • Ilmoittautuminen: Täytä ilmoittautumislomake ja lähetä lomake täytettynä osoitteeseen iltalukio@turku.fi. Lomakkeen löydät sivun laidasta.
  • Turun AMK:n opiskelijat: Ensimmäinen ilmoittautuminen tapahtuu henkilökohtaisesti suoraan iltalukion kansliaan.

Muut kuin edellä mainitut ryhmät

  • Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille sivun laidassa olevan linkin kautta. 
  • Kaikille maksuton opintojakso on ENA11 English at Work. Ilmoittaudu täyttämällä sivun oikeassa laidassa oleva lomake.

Kesälukio

Opintojaksoista osa on luokassa, osa verkossa. Kesän 2022 opintotarjonta ja hinnat julkaistaan maaliskuun alussa.

Ilmoittautuminen kesälukioon alkaa 20.4.2022 klo 12.00 ja päättyy perjantaina 3.6.2022 klo 12.00. Elokuun opintojaksoille voi ilmoittautua keskiviikkoon 29.6.2022 klo 15.00 asti.

Jos sinulla on kysyttävää, lähetä sähköpostia osoitteeseen iltalukio@turku.fi.

Ilmoittaudu kesälukioon tästä

Lukiostartti

Opinto-ohjaaja haastattelee kaikki opiskelijat ja tekee jokaiselle starttilukiolaiselle oman opiskelusuunnitelman. Lisätietoja lukiostartista ja hakemisesta voi kysyä opinto-ohjaaja Riikkamarja Autiolta.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkaa 1.8.2022 ja se korvaa nykymuotoisen lukiostartin. TUVA-koulutukseen hakeudutaan yhteishaun kautta. Myös jatkuvan haun kautta voi hakea mukaan.   

Verkossa opetettavat opintojaksot

Verkossa opetettaville opintojaksoille on ilmoittauduttava periodin kahden ensimmäisen viikon aikana. Kokeeseen pääsee vain, jos on suorittanut kaikki opintojaksolla vaadittavat tehtävät.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan suoraan opettajan sähköpostiin sen jälkeen, kun iltalukioon opiskelijaksi ilmoittautuminen on hoidettu. Opettajien yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Oppimisalustana on Moodle. Sen käyttöön tarvittavan salasanan voi pyytää osoitteesta iltalukio@turku.fi, kun olet ilmoittautunut iltalukion opiskelijaksi. Ruuhka-aikoina tunnuksien saamisessa voi mennä useampi työpäivä. Moodlen lisäksi on käytössä myös muita ohjelmia.

Opintojaksot ovat tarjolla pääsääntöisesti koko lukuvuoden, mutta tarjonta vaihtelee lukuvuoden aikana. Koemahdollisuus on periodeissa 2, 3 ja 5.

Lyhyiden kielten verkko-opintojaksot  ovat avoinna periodeissa 3-5 (ranska periodeissa 2-5).

Asiasanat: