Hakeminen ja ilmoittautuminen

Neuvoa ja vastauksia kysymyksiin

  • Opinto-ohjaaja Anna-Mari Kiili (anna-mari.kiili(at)turku.fi)
  • Ammatilliselta pohjalta lukio-opinnoista kiinnostuneet: opinto-ohjaaja Pekka Tolonen (pekka.tolonen(at)turku.fi).
  • Muut tiedustelut: iltalukio(at)turku.fi

Lomakkeet ja ilmoittautumislinkit

Pääsyvaatimukset

Lukioon pääsyn vaatimuksena on 18 vuoden ikä ja perusopetukseen 16 vuoden ikä. Turun iltalukiossa ei ole yläikärajaa, keskiarvorajoja tai muita vaatimuksia. Aineopinnoissa ei ole ikärajaa ja opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa, esimerkiksi myös jo ylioppilaat, työelämässä olevat ja korkeakouluopiskelijat. Iltalukion nuorin opiskelija on ollut innokas 11-vuotias japanin kielen lukija. Turun iltalukion järjestämään perusopetukseen (luokat 7-9) vaaditaan 16 vuoden ikä. Vain erityisestä syystä opiskelijaksi voidaan ottaa oppivelvollisuusikäisiä.

Koko lukio

Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Koko lukion oppimäärää suorittamaan ilmoittaudutaan sivun laidassa olevalla lomakkeella. Lomakkeen täyttämisen jälkeen lähetä se ja kopio viimeisimmästä todistuksestasi (esim. perusopetuksen päättötodistus, lukion erotodistus, opintosuoritusote tai todistus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta) opinto-ohjaajalle sähköpostitse. Yhteystiedot löydät sivun sivusta sekä alalaidasta kohdasta Opiskelun ja opiskelijan tuki.

Yksittäisten oppiaineiden opinnot

Yksittäiset opintojaksot ovat maksuttomia Turun kaupungin ylläpitämissä päivälukioissa ja Turun ammatti-instituutissa tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Turun AMK:n opiskelijat voivat opiskella maksutta lyhyitä kieliä.

  • Ilmoittautuminen: Täytä ilmoittautumislomake ja lähetä lomake täytettynä osoitteeseen iltalukio (at) turku.fi. Lomakkeen löydät sivun laidasta.
  • Turun AMK:n opiskelijat: Ensimmäinen ilmoittautuminen tapahtuu henkilökohtaisesti suoraan iltalukion kansliaan.

Muut kuin edellä mainitut ryhmät

  • Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille sivun laidassa olevan linkin kautta. 
  • Kaikille maksuton opintojakso on ENA11 English at Work. Ilmoittaudu täyttämällä sivun oikeassa laidassa oleva lomake.

Kesälukio

Opintojaksoista osa on luokassa, osa verkossa. Ilmoittautuminen kesälukioon alkaa 21.4.2022 klo 12.00 ja päättyy perjantaina 3.6.2022 klo 12.00. Elokuun opintojaksoille voi ilmoittautua keskiviikkoon 29.6.2022 klo 15.00 asti.

Jos sinulla on kysyttävää, lähetä sähköpostia osoitteeseen iltalukio(at)turku.fi.

Lukiostartti

Opinto-ohjaaja haastattelee kaikki opiskelijat ja tekee jokaiselle starttilukiolaiselle oman opiskelusuunnitelman. Lisätietoja lukiostartista ja hakemisesta voi kysyä opinto-ohjaaja Riikkamarja Autiolta (etunimi.sukunimi(at)turku.fi).

Perusopetus

Suomalaisen peruskoulun kesken jättänyt voi ilmoittautua opiskelijaksi milloin tahansa lukuvuoden aikana. Mukaan on otettava viimeisin koulutodistus. Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta. Oppikirjoja voi kysyä lainaksi koulun kirjastosta. Opetus on iltaisin. Kouluruokailua ei järjestetä. Aikuisten peruskoulututkinto käsittää vähintään 46 kurssia. Turun iltalukiossa voi täydentää kesken olevaa peruskoulua tai korottaa päättötodistuksen arvosanoja lukiostartti-ryhmässä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: iltalukio(at)turku.fi

Verkkokurssit

Verkkokurssit kestävät vähintään kolme viikkoa. Huhtikuun jälkeen verkkokursseille ei voi enää ilmoittautua kevätlukukaudella. Verkkokurssin kokeeseen pääsee vain, jos on suorittanut vaadittavat kurssitehtävät.

Verkkokursseille ilmoittaudutaan suoraan opettajan sähköpostiin sen jälkeen, kun iltalukioon opiskelijaksi ilmoittautuminen on hoidettu. Opettajien yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Kurssin katsotaan alkavan siitä hetkestä, kun opiskelija ilmoittautuu opettajalle. Oppimisalustana on Moodle. Sen käyttöön tarvittavan salasanan voi pyytää osoitteesta iltalukio(at)turku.fi, kun olet ilmoittautunut iltalukion opiskelijaksi. Ruuhka-aikoina tunnuksien saamisessa voi mennä useampi työpäivä. Moodlen lisäksi on käytössä myös muita ohjelmia.

Turun iltalukion järjestämät verkkokurssit ovat tarjolla pääsääntöisesti koko lukuvuoden, mutta tarjonnassa tapahtuu vaihtelua lukuvuoden aikana. Lyhyiden kielten verkkokurssit tarjotaan jaksoissa 3-5 (ranska jaksoissa 2-5).

Asiasanat: