Haku ja ilmoittautuminen

Tiedustelut

Ilmoittautumislinkit

Pääsyvaatimukset

Lukioon pääsyn vaatimuksena on 18 vuoden ikä ja perusopetukseen 16 vuoden ikä. Turun iltalukiossa ei ole yläikärajaa, keskiarvorajoja tai muita vaatimuksia. Opetus annetaan suomen kielellä, joten suomen kielessä tulee olla riittävä kielitaito. Aineopinnoissa ei ole ikärajaa ja opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa, esimerkiksi myös jo ylioppilaat, työelämässä olevat ja korkeakouluopiskelijat. Iltalukion nuorin opiskelija on ollut 11-vuotias japanin kielen lukija.

Koko lukio

Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta.

Yksittäisten oppiaineiden opinnot

Yksittäiset opintojaksot ovat maksuttomia Turun kaupungin ylläpitämissä päivälukioissa ja Turun ammatti-instituutissa tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Turun AMK:n opiskelijat voivat opiskella maksutta lyhyitä kieliä.

Yhden opintojakson hinta muille on 20 euroa.

Kaikille maksuton opintojakso on ENA11 English at Work.

Kesälukio

Kesälukiotoiminta jatkuu kesällä 2023.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Opinto-ohjaaja haastattelee kaikki opiskelijat ja tekee jokaiselle starttilukiolaiselle oman opiskelusuunnitelman. Lisätietoja TUVA-koulutuksesta voi kysellä opinto-ohjaaja Riikkamarja Autiolta.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkaa 1.8.2022 ja se korvaa nykymuotoisen lukiostartin. TUVA-koulutukseen hakeudutaan yhteishaun kautta. Myös jatkuvan haun kautta voi hakea mukaan.   

Verkossa opetettavat opintojaksot

Verkossa opetettaville opintojaksoille on ilmoittauduttava periodin kahden ensimmäisen viikon aikana. Kokeeseen pääsee vain, jos on suorittanut kaikki opintojaksolla vaadittavat tehtävät.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan suoraan opettajan sähköpostiin sen jälkeen, kun iltalukioon opiskelijaksi ilmoittautuminen on hoidettu. Opettajien yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Oppimisalustana on Moodle. Sen käyttöön tarvittavan salasanan voi pyytää osoitteesta iltalukio@edu.turku.fi, kun olet ilmoittautunut iltalukion opiskelijaksi. Ruuhka-aikoina tunnuksien saamisessa voi mennä useampi työpäivä. Moodlen lisäksi on käytössä myös muita ohjelmia.

Opintojaksot ovat tarjolla pääsääntöisesti koko lukuvuoden, mutta tarjonta vaihtelee lukuvuoden aikana. Koemahdollisuus on periodeissa 2, 3 ja 5.

Lyhyiden kielten verkko-opintojaksot  ovat avoinna periodeissa 3-5 (ranska periodeissa 2-5).

Asiasanat: