Erityisjärjestelyt opinnoissa ja kokeissa

Oppimisen vaikeudet

Jos sinulla on todennettuja oppimisen vaikeuksia (esim. lukivaikeus, sairaus tai vamma tai olet vieraskielinen), ota yhteys erityisopettajaan hyvissä ajoin opintojen aikana. Voit saada erityisjärjestelyjä opintojaksojen kokeissa ja/tai ylioppilastutkinnon kokeissa.

Erityisjärjestelyt opinnoissa ja kokeissa

Erityisjärjestelyjen tavoitteena on turvata kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet suoriutua opinnoista. Erityisjärjestelyt pyritään toteuttamaan opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Lähtökohtaisesti Turun iltalukiossa käytetään samoja erityisjärjestelyjä kuin ylioppilastutkinnon kokeissa. Yleisimmät erityisjärjestelyt ovat enintään yhdellä tunnilla pidennetty koeaika ja erillinen koetila (pienryhmätila).

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Sairaus, vamma ja erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa. 

Hakemukset ylioppilastutkintolautakunnalle on tehtävä useita kuukausia ennen koetta (kevään tutkintoa varten edellisen marraskuun loppuun mennessä ja syksyn tutkintoa varten edellisen huhtikuun loppuun mennessä). Jos epäilet itselläsi lukivaikeutta, tutkintotavoitteisille opiskelijoille järjestetään maksuton lukitestaus kaksi kertaa lukuvuodessa. Lisätietoa saat opinto-ohjaajalta ja erityisopettajalta.

Tarkemmat ohjeet löydät ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta.

Tiedustelut

Erityisopettaja Sini Palin