Hinnasto

Iltalukion varsinaisilta opiskelijoilta ei veloiteta opiskelumaksuja. Ylioppilastutkintolautakunta perii maksuja ylioppilastutkintoon osallistuvilta.

Tämän hinnaston maksut ovat voimassa lähi- ja verkko-opetuksessa.

Aineopinnot (A, A5, A6 tai M, M5, M6)

Aineopiskelumaksu riippuu opintojen laajuudesta. Aineopiskelumaksu on seuraava:

 • 1–2 opintopistettä            50 €            
 • 3–10 opintopistettä          100 €
 • 11– opintopistettä            150 €

Huomaa, että opintojakso on yleensä kahden opintopisteen laajuinen. Vanha kurssi vastaa laajuudeltaan kahta opintopistettä. Maksua voi tarvittaessa täydentää lukuvuoden aikana.

Maksu voidaan palauttaa kokonaan vain, jos opiskelija on ilmoittautunut opintojaksolle, joka ei toteudu. Muissa tapauksissa palautettavasta summasta vähennetään peruutusmaksuna 15 €. Maksu on lukuvuosi- ja henkilökohtainen.

Aineopiskelumaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä

 • Verkkopankissa. Verkkopankkiin kirjaudutaan iltalukion nettisivujen kautta. Maksun voi suorittaa useimpien pankkien tunnuksilla. 
 • Pankki- tai luottokortilla. Visa Electron käy.

Aineopiskelumaksua ei peritä Turun kaupungin ylläpitämien päivälukioiden opiskelijoilta eikä Turun ammatti-instituutissa tutkintoa suorittavilta nuorilta opiskelijoilta. Aineopiskelumaksusta vapautetut opiskelijat voivat ilmoittautua vain kanslian asiakaspalvelupisteessä.

Verkkokurssit

Tutkintotavoitteinen verkko-opiskelu on maksutonta. Turun kaupungin ylläpitämissä päivälukioissa ja Turun ammatti-instituutin kaksoistutkinnossa opiskelevat voivat osallistua verkkokursseille maksutta. Kesälukion verkkokurssit ovat maksullisia.

  Ylioppilaskirjoitukset

  Jokaisesta ylioppilastutkintokerrasta veloitetaan perusmaksu 14 €. Jokaisesta kirjoitettavasta aineesta veloitetaan 28 € jokaiselta tutkintokerralta. Maksu suoritetaan Ylioppilaskirjoituslautakunnalle ja lisätietoja saat Iltalukion kansliasta. Ylioppilaskokeen tarkistusarvostelu on 50 €.

  Päättötodistuksen arvosanojen korottaminen

  Päättötodistuksen saamisen jälkeen arvosanoja voi yrittää korottaa joko erillisessä kuulustelussa tai aineopiskelijana.

  Korotuksen pohjana ovat seuraavat kurssit:

  • reaaliaineissa koko lukion oppimäärä (oppimäärän laajuus vaihtelee oppiaineittain ja opiskelijakohtaisesti)
  • matematiikan pakolliset kurssit
  • äidinkielen pakolliset kurssit
  • A1-kielen kolme viimeistä pakollista kurssia (4, 5 ja 6)                                                      
  • B1-kielen kaksi viimeistä pakollista kurssia (4 ja 5)
  • B2- ja B3-kielien kolme viimeistä luettua kurssia.

  Kurssiarvosanan korottaminen esillisellä kokeella

  Arvosanan korottaminen on mahdollista erillisessä kokeessa. Erillinen koe voidaan sopia pidettäväksi millä tahansa koeviikolla. Asiasta on neuvoteltava sekä apulaisrehtorin että aineen opettajan kanssa. Aineopintojen kursseja voi korottaa, kun kurssi on tarjolla kurssitarjottimessa. Aineopiskelijan suorittaessa kursseja kurssitarjottimen mukaisesti ei erillistä arviointimaksua peritä. Muut korotukset ovat:

  • Yhden oppiaineen koko oppimäärän korotuskuulustelu on 200 €.
  • Jos oppiaineen oppimäärä on vain yhden kurssin laajuinen, arviointimaksu on 100 €.

  Kurssin suorittaminen erillisellä kuulustelulla

  Yksittäisiä kursseja ja jopa oppiaineen koko oppimäärän voi tietyissä erityistapauksissa tenttiä erillisessä kuulustelussa. Tämä menettely edellyttää erityisiä syitä ja on käytettävissä vain poikkeuksellisesti. Apulaisrehtori ratkaisee, ovatko esitetyt syyt riittäviä. Erillinen kuulustelu voidaan sopia pidettäväksi millä tahansa koeviikolla. Asiasta on neuvoteltava sekä apulaisrehtorin että aineen opettajan kanssa.

  • Koko aineen oppimäärä erillisessä kuulustelussa: 200 €
  • Aineen oppimäärä on vain yksi kurssi: 100 €.
  • Yksittäiset kurssit: 100 € per kurssi.

  Kesälukio

  Kesäkuun ja elokuun kurssit ovat kaikille 40 €/kurssi. Iltalukion varsinaisille opiskelijoille kurssit ovat maksuttomia. Ilmoittautumisen peruuttamisesta pidätetään toimistomaksua 15 €/kurssi.

  Todistuskopiot

  YO-todistusjäljennöksen ja päättötodistuksen jäljennöksen ensimmäinen kopio maksaa 3 €, seuraavat 2 € kpl. Vieraskielinen (ru, sa, en ja ra) päättötodistus maksaa 5 €/kpl. Opintokirjan ote on maksuton.

  YO-todistuksen voi virallisesti oikeaksi todistaa vain ylioppilastutkintolautakunta tai maistraatissa toimiva julkinen notaari. Lukio ei voi antaa YO-todistuksesta virallisesti oikeaksi todistettua jäljennöstä.

  Muut maksut

  Iltalukiolla on oikeus periä em. kustannusten lisäksi omakustannushinta ei-tavanomaisista todistuksista, joiden laatiminen vaatii lisätyötä. Todistusten toimitusaika on 14 kalenteripäivää.

  Maksujen palauttaminen

  • Maksu voidaan palauttaa kokonaan vain, jos ilmoittauduttu kurssi ei toteudu. Palautus edellyttää, ettei opiskelija osallistu muille kursseille.
  • Jos opiskelija itse peruu osallistumisen, niin Iltalukio pitää toimistomaksun (15 €). Maksu on henkilökohtainen.
  • Maksupalautusta anotaan apulaisrehtorilta kirjallisella hakemuksella: Tulosta hakemus tästä tai nouda lomake iltalukion kansliasta

  Käyntiosoite: 

  Eskelinkatu 4
  20100 Turku

  Puhelin:

  Rehtori 050 432 3669
  Koulusihteeri 040 620 3227
  Kanslia 040 632 3351
  Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000

  Aukioloajat

  Kanslia
  Ma - To 15:00 - 19:00
  Asiasanat: