Lisätietoa vieraskielisille

LISÄTIETOA

 

Finnish for Foreigners

Finnish for Foreigners -opinnot on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa ja jotka eivät saa kielen opetusta muualta. Suomi toisena tai vieraana kielenä -opintojaksoja on yhteensä kymmenen.

Opintojaksot alkavat alkeista kerran vuodessa. Oppitunnit pidetään tiistaisin ja torstaisin. Opintojaksot FIN1–FIN5 ovat klo 16.15–17.35 ja FIN6–FIN10 ovat klo 17.50–19.10. Kaikkien opintojaksojen suorittaminen kestää kaksi vuotta. Opiskelija voi suorittaa myös osan opintojaksoista. Yksi opintojakso maksaa 50 euroa, vuoden kaikki opintojaksot yhteensä 100 euroa.

Opintoihin ilmoittaudutaan elokuussa (FIN1, FIN6) tai aina ennen periodin alkua. Ilmoittautumisen yhteydessä opettaja haastattelee lyhyesti uudet opiskelijat. Henkilön on esitettävä Kela-kortti tai vastaava ilmoittautumisen yhteydessä. Opintojaksoille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Lisätietoa saat opettaja Anu-Mari Janhoselta, anu-mari.janhonen@edu.turku.fi.

Suomi toisena kielenä (S2)

Vieraskielinen opiskelija voi osallistua suomi toisena kielenä -opintoihin äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi äidinkielenä) asemesta.

Suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeeseen voi osallistua vain opiskelija, jonka äidinkieleksi on väestörekisterissä merkitty muu kuin suomi, ruotsi tai saame ja joka on suorittanut suomi toisena kielenä -opinnot lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lisätietoa suomi toisena kielenä -opinnoista saat opettaja Perttu Päkkilältä, perttu.pakkila@edu.turku.fi.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Syksyllä 2022 aloitamme tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA). Tähän koulutukseen voivat tietyin edellytyksin hakea myös vieraskieliset opiskelijat, joilla on riittävän hyvä suomen kielen taito.

Koulutukseen hakeudutaan Opintopolun kautta. Kaikki hakijat haastatellaan.

Lisätietoa TUVA-koulutuksesta saat Riikkamarja Autiolta, riikkamarja.autio@edu.turku.fi.

Käyntiosoite: 

Eskelinkatu 4
20100 Turku

Puhelin:

Rehtori 050 432 3669
Koulusihteeri 040 620 3227
Kanslia 040 632 3351
Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000

Aukioloajat

Kanslia
Ma - To 15:00 - 19:00