Lisätietoa vieraskielisille

KYSYTTÄVÄÄ? OTA YHTEYTTÄ!

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Finnish for Foreigners-kurssit

Finnish for Foreigners -kurssit on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa ja jotka eivät saa kielen opetusta muualta. Suomi toisena tai vieraana kielenä -kursseja on yhteensä kymmenen.

Kurssit alkavat alkeista kerran vuodessa. Kurssit pidetään tiistaisin ja torstaisin. Kurssit FIN1–FIN5 ovat klo 16.15–17.35 ja kurssit FIN6–FIN10 ovat klo 17.50–19.10. Kaikkien kurssien suorittaminen kestää kaksi vuotta. Opiskelija voi suorittaa myös osan kursseista. Yksi kurssi maksaa 50 euroa, vuoden kaikki kurssit 100 euroa.

Kursseille ilmoittaudutaan elokuussa (FIN1, FIN6) tai aina ennen jakson alkua. Ilmoittautumisen yhteydessä opettaja haastattelee lyhyesti uudet opiskelijat. Henkilön on esitettävä Kela-kortti tai vastaava ilmoittautumisessa. Kursseille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Lisätietoja kursseista saat opettaja Anu-Mari Janhoselta (anu-mari.janhonen (at) turku.fi).

Suomi toisena kielenä (S2)

Vieraskielinen opiskelija voi osallistua suomi toisena kielenä -opintoihin äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi äidinkielenä) asemesta.

Suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeeseen voi osallistua vain opiskelija, jonka äidinkieleksi on väestörekisterissä merkitty muu kuin suomi, ruotsi tai saame ja joka on suorittanut suomi toisena kielenä -opinnot lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lisätietoja suomi toisena kielenä -opinnoista saat opettaja Perttu Päkkilältä (perttu.pakkila (at) turku.fi).

Tutkinnot

Turun iltalukiossa voi suorittaa esimerkiksi lukio- ja ylioppilastutkinnon tai valmentautua lukio-opintoja varten. Ylioppilastutkintoa varten voi tehdä vieraskielisyysanomuksen, jonka perusteella on mahdollisuus saada lisää aikaa kokeen suorittamiseen (ei kuitenkaan vieraan kielen kokeessa). Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa vain yksittäisiä opintojaksoja. Aineopiskelu on maksullista. Lisätietoja eri tutkinto- ja opintovaihtoehdoista saat sivun alalaidasta.

Käyntiosoite: 

Eskelinkatu 4
20100 Turku

Puhelin:

Rehtori 050 432 3669
Koulusihteeri 040 620 3227
Kanslia 040 632 3351
Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000

Aukioloajat

Kanslia
Ma - To 15:00 - 19:00